Fråga om bedrägeri eller avtalsbrott vid köp av jacka

FRÅGA
Hej, köpte en jacka på blocket för någon dag sedan och vi kom överens att jag skulle hämta jackan den 28. Jag har redan betalat henne med penger genom swish och när jag är påväg till henne så skickar hon ett sms att jackan är hämtad. Jag ringer såklart upp och kräver att hon swishar tillbaka men hon säger att det är mitt fel, hon påstår att en person har kommit och erbjudit pengar för jackan men då har hon gett den till han och sagt att jackan var redan betald. Är det mitt fel att hon har överlämnat jackan till en annan person än mig? Det känns som att hon måste säkerställa vem personen är.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med har ni genom ett avtal kommit överens om ett pris för jackan som båda godkänt. Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud sedan svarar motparten med en accept, ett godkännande svar, och så uppstår ett avtal (1 § första stycket avtalslagen).

Enligt (13 § första stycket köplagen) gäller att risken går över på köparen när varan avlämnats enligt avtalet eller enligt (6 § köplagen) eller (7 § köplagen). Huvudregeln är att varan ska hämtas hos säljaren på hans affärsställe, vilket kan vara en butik, kontor m.m., om inte annat har avtalats eller varit känt av båda parter vid köpet. Att varan ska hållas tillgänglig innebär att köparen ska kunna hämta varan utan problem. I det här fallet innebär det att säljaren av jackan bär risken till dess att du som köpare hämtat den.

Att säljaren påstår att någon annan kommit och hämtat jackan kan såklart stämma, men i så fall åligger det på säljaren att kontrollera att det verkligen är rätt person som har kommit för att hämta jackan. Jag skulle närmast vilja påstå att det är ett bedrägeri och inte något misstag som skett. Av ( 9 kap. 1 § första stycket brottsbalken) framgår att den som vilseleder någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Om jag vore dig skulle jag därför kontakta säljaren och be vederbörande att swisha tillbaka pengarna som du har swishat henne. Om hon inte går med på detta skulle jag polisanmäla henne för bedrägeri.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?