Fråga om avtals ogiltighet

2015-11-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej jag gick igenom en skilsmässa 2012 bodelningen registrerades hos skatteverket men fanns ett annat dokument som vi skrivit på oss emellan med vittnens namnteckningar det dokumentet visar att jag ska erlägga 50% av hennes hyreskostnad till dess jag löst ut henne fullständigt senast dec2016 och att den erlagda hyreskostnaden ej ska avräknas på totala lösensumman jag var cid tillfället i fråga under stark psykisk press och skrev på det mesta tyvärr är ett sånt dokument juridiskt sett hållbart??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln inom svensk rätt är pacta sunt servanda vilket innebär att ett avtal som ingåtts ska hållas. Det innebär att du är skyldig att hålla dig till vad ni har kommit överens om eftersom du skrivit under avtalet.

Du beskriver att du vid avtalets ingående befann dig under stark psykisk press och frågan är då om det går att få avtalet ogiltigförklarat. För att ett juridiskt bindande avtal ska kunna frångås krävs att det finns någon grund för ogiltighet. Dessa ogiltighetsgrunder hittas i Avtalslagen 3 kap.

Generellt är det svårt att få avtal ogiltigförklarade och du måste kunna bevisa dina påståenden.

Det finns en ogiltighetsgrund som hänför sig till psykisk störning och som innebär att alla avtal som någon ingår på grund av psykisk störning är ogiltiga. Detta framgår av lag 1924:323 om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning. Men i ditt fall handlar det om att du under avtalets ingående befann dig under stark psykisk press vilket inte är samma sak som psykisk störning.

Att utnyttja en annans oförstånd kan även vara ocker om vederlaget står i uppenbart missförhållande till prestationen. Enligt 31 § Avtalslagen gäller då att avtalet ska ogiltigförklaras och prestationerna återgå. Det finns även en generalklausul i 36 § Avtalslagen som stadgar att avtalsvillkor kan ändras om: ”villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.”

Svaret på din fråga är att avtalet ni har ingått är juridiskt hållbart. Och du har bevisbördan för dina påståenden. Det bästa du kan göra i nuläget är att prata med din före detta fru och höra hur hon ställer sig till framförallt 36 § Avtalslagen, att villkoren i avtalet är oskälig och att du befann dig under stark psykisk press vid avtalets tillkomst.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig på:

Ellinor Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (85594)