Fråga om avbrytande av provanställning

FRÅGA
Vad gäller om arbetsgivaren vill avsluta 6 mån provanställning 1 vecka före sista datum och 1 vecka efter man skrivit tillsvidareavtal from sista datum för provanställning. Pga allvarliga klagomål på arbetstiderna som varit desamma över perioden.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av (6 § tredje stycket lagen om anställningsskydd) framgår att om inte annat avtalats får en provanställning avbrytas före prövotidens utgång. Enligt lagen om anställningsskydd saknar en provanställning uppsägningstid. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Ett avbrytande av en provanställning kan inte prövas enligt lagen om anställning. Det kan dock bli aktuellt att angripa det med stöd av andra rättsliga grunder som t.ex. (lagen om medbestämmande i arbetslivet) eller (diskrimineringslagen)

En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förtid. Är arbetstagaren fackligt organiserad, ska arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör (31 § första stycket lagen om anställningsskydd). Det är i och för sig möjligt att avbryta provanställningen med stöd av (6 §). I det fallet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd för brott mot (31 §). Någon skyldighet att betala ersättning för utebliven lön finns inte. Däremot kan det finnas en möjlighet till allmänt skadestånd enligt (38 § första stycket lagen om anställningsskydd)

Jag skulle råda dig att ta kontakt med den lokala arbetstagarorganisation som du är ansluten till eller har närmast anknytning till och se om de kan hjälpa dig på något sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1871)
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?

Alla besvarade frågor (96580)