Fråga om att säga upp vikariat i förtid

FRÅGA
Hej, just nu har jag en tidsbegränsad anställning, ett vikariat som upphör 9 januari. Jag skrev nyss på ett nytt tidsbegränsat avtal som gäller mellan 9 januari-30 februari (alltså bara drygt en månad). Min fråga är: Om jag skulle få ett nytt jobb innan den 9 januari när jag går på nästa tidsbegränsade avtal, kan jag säga upp det innan den 9:e? Det står i kontraktet att jag har en månads uppsägningstid. Alltså, går det att säga upp ett kontrakt innan det är påbörjat?Tack,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som regleras i lagen om anställningsskydd (se här).

Huvudregeln
Huvudregeln är att ett vikariat enbart får ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst samt att tjänsten antingen ska löpa hela den avtalade tiden eller tills det att den som vikarien ersätter kommer tillbaka. Med andra ord så upphör en tidsbegränsad anställning att gälla när den avtalade tiden löpt ut alternativt när vikarien kommer tillbaka.

Undantag från när de går att säga upp en tidsbegränsad anställning:
- Om motparten grovt åsidosatt sina åligganden gentemot parten eller om,
- Möjlighet till tidigare uppsägning finns reglerat i avtalet
(se här)

Alltså, om det finns reglerat i avtalet att förtida uppsägning är möjlig så får du säga upp det i förtid. Annars krävs det som sagt att din arbetsgivare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot dig för att du ska få säga upp avtalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Emelie Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97676)