Fråga om att på begäran utfå allmän handling

FRÅGA
Hej!Jag har sökt jobb i en kommun men jag fick inte jobbet. Nu har jag flertalet gånger försökt att få reda på vilka som fick jobben och jag har begärt ut deras handlingar. Nu har det gått två månader och de skickar inte några handlingar eller förklarar varför jag inte fick tjänsten. De frågar varför jag vill veta detta och de kommer med en massa undanflykter. Vad ska jag göra? Hela deras bemötande stärker bara mina misstankar om att det inte gick rätt till vid tillsättningen av dessa tjänster.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Vid myndigheters agerande är den s.k. offentlighetsprincipen tillämplig. I denna innefattas en rätt att utfå allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet såvitt dessa inkommit eller upprättats hos myndigheten. Detta framgår av tryckfrihetsförordningen (TF) och utgör således del av Sveriges grundlag, jfr TF 2:3, 6 och 7.

En anställningsansökan respektive ett beslut om att anställa är båda handlingar som kan anses inkomna respektive upprättade hos myndigheten, såvitt de inte omfattas av sekretess (för en vanlig tjänstetillsättning bör inte sådan sekretess föreligga).

På frågan om varför du vill begära ut handlingarna kan du svara att TF 2:14 3 st särskilt stipulerar att de inte får fråga om sådan anledning i annat fall än för att fastställa att det kan föreligga sekretesshinder för att lämna ut handlingarna. Ett utlämnande av handlingar ska även ske skyndsamt (max tre veckor enligt JO, vilket i kontext med det utlåtandet får ses som väldigt lång tid i jämförelse i ditt fall), jfr TF 2:12.

Om du återigen skulle få din begäran avslagen rekommenderar jag att du kräver att få ett skriftligt och motiverat beslut till varför din begäran avslås. Ett sådant beslut kan du senare överklaga.

Detta framgår även klart i praxis där du kan tipsa kommunen om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1996 ref. 25, vilket var ett s.k. pleni-avgörande. Ett sådant avgörande bär den högsta digniteten bland praxis.

Härutöver har du även en rätt genom diskrimineringslagens 2 kap. 4 § att på begäran utfå en skriftlig uppgift om den som fått tjänsten samt dennes utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter av arbetsgivaren.

Givetvis finns vi här på Lawline alltid tillgängliga om du senare skulle behöva hjälp att titta på huruvida du kan ha fog för din uppfattning om att tjänstetillsättningen inte har gått rätt till. Oss når du enklast genom http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88406)