Fråga om att avbryta provanställning i förtid

FRÅGA
Hej. Min son har arbetat på ett lager och har fått skriftligt att hans provanställning upphör 210701 utan att den övergår i fast anställning.Det är många fler än han som får lämna företaget.Sen kom överordnade och sa i torsdags att han ska jobba på fredag. Jag menar på att ett skriftligt avtal finns till 2021 07 01. Överordnad menar de har rätt då det gått 2 v in på den skriftliga uppsägningen att säga hejdå. Jag vill tro han har rätt till lön 210701. Kan det stämma ? Ingen hade sagt ngt annat än givit det skriftliga upphörandet som var 210701.De använde 8 parag lagen (1994:260 om offentlig anställd .Rätt till överläggning parag31 andra stycket LAS
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättning att prövotiden är sex månader. Provanställningen vid ett sådant avtal får avbrytas i förtid, alltså före den avtalade prövotidens utgång, om inte något annat har avtalats. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren får avbryta anställningen i förväg. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning (6 § lagen om anställningsskydd).

En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Syftet med underrättelsen är att arbetstagaren ska få ett rådrum innan anställningen avbryts. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren även underrätta den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet att provanställningen kommer avbrytas. Överläggningsskyldigheten innebär dock inte att arbetsgivaren är skyldig att avvakta med provanställningens upphörande (31 § lagen om anställningsskydd).

Samtidigt finns en möjlighet att avvika från såväl 6 som 31 paragrafen. Det förekommer nämligen kollektivavtal om provanställning (2 § lagen om anställningsskydd). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med ditt närmaste fackförbund och berätta om din situation. De är ofta hjälpsamma.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96515)