Fråga om arvsrätt och god man/förvaltare

2020-09-27 i Arvsordning
FRÅGA
Är det någon mening att skriva testamente om man har egna barn och barnbarn som ju enligt lagen ärver mig efter att jag avlidit. Och nästa fråga: Om jag skulle bli oförmögen att sköta min ekonomi kan då mina anhöriga, t ex barn alt. barnbarn, ta över så att god man inte behöver utses? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i ärvdabalken

Det stämmer som du säger att när du går bort kommer dina barn ärva dig eftersom de tillhör första arvsklassen (bröstarvingar) (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Av andra stycket framgår att barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är i livet ärver i stället detta barns avkomlingar sin avlidna förälders ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Att även barnbarnsbarn och så vidare ärver kallas istadarätt och istadarätten är obegränsad.

Om du däremot är gift kommer kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken före era gemensamma barn. Era gemensamma barn kommer därmed få vänta tills båda föräldrarna gått bort innan de kan ärva er (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). För att kringgå denna bestämmelse kan man i så fall upprätta ett testamente enligt vilket barnet/barnen ska ärva före den efterlevande maken (10 kap. 1 § ärvdabalken). Före testamente finns däremot en rätt för den efterlevande maken att om möjligt få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, även kallad basbeloppsregeln vilket år 2020 är 193,200 kr (48, 300 x 4).

Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall

Det finns ofta ett stort engagemang bland anhöriga till hjälpbehövande vuxna där anhöriga sköter den dagliga livsföringen för enskilda familjemedlemmar som behöver hjälp med att ta hand om sina angelägenheter. Reglerna i (17 kap. föräldrabalken) innebär att det är möjligt för anhöriga att företräda med stöd av lag utan fullmakt. Det skapar en trygghet för anhöriga som hjälper en familjemedlem i vardagen och ger dem tid att överväga en mer långsiktig lösning för den enskilde när han eller hon inte längre kan sköta sina angelägenheter. Även om ett godmanskap eller förvaltarskap på sikt kan vara den enda lösningen för den enskilde kan en behörighet för anhörig vara värdefull under den tid som eventuellt godmanskap eller förvaltarskap utreds.

Av (17 kap. 1 § föräldrabalken) framgår att om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykiskt störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Behörigheten enligt denna bestämmelse gäller enligt (17 kap. 2 § föräldrabalken) i tur och ordning för

1. Make eller sambo,

2. Barn,

3. Barnbarn,

4. Föräldrar,

5. Syskon, och

6. Syskonbarn.

Sammanfattningsvis

När du går bort kommer dina barn (bröstarvingar) ärvda dig förutsatt att du inte är gift. Därmed finns ingen anledning att skriva ett testamente eftersom barnen ärver lika mycket. Om ett av barnen inte längre är vid liv ärver i stället detta barns avkomlingar, alltså barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare. Om du är oförmögen att ta hand om din ekonomi finns bestämmelser i föräldrabalken av vilket framgår att nära anhöriga är behöriga att rättshandla med stöd av lag utan fullmakt, vilket innebär att en god man inte behöver utses.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1708)
2022-01-18 Arvskifte när det finns särkullbarn
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?
2021-12-30 Syskonbarnbarns arvsrätt
2021-12-30 Tillhör make/maka den legala arvsordningen?

Alla besvarade frågor (98501)