Fråga om arvsparenteler och möjlighet att ärva förälders andra makes syster

2016-03-18 i Arvsordning
FRÅGA
Efter min fars bortgång är jag, min syster och min fars andra frus syster arvrtagare . Vår mor och min fars andra fru är redan avlidna. Boupptäckning och arvskifte har gjorts. Dock har inget arv betalats ut då fastighet först skall säljas. Nu har min fars andra frus syster avlidit. Mig veterligen har hon ingen släkt. Vad händer nu med arvet. Går min fars andra frus syster arv tillbaka till mig och min syster eller hamnar hennes del i typ almänna arvsfonden.
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågor om arv är Ärvdabalken (ÄrvB) tillämplig lagstiftning.

I frånvaro av testamente och för utfående av laglott gäller den s.k. legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i s.k. parenteler som i avsaknad av företrädare för respektive parentel i tur och ordning kommer att ärva den avlidne.

Den första parentelen utgörs av den avlidnes bröstarvingar, dvs. dennes barn. Från den avlidnes barn föreligger i sin tur s.k. istadarätt vilket innebär att såvitt bröstarvingen avlidit tar i sin tur dennes barn, dvs. på samma ”gren” lika dennes arvslott, jfr ÄrvB 2:1.

Den andra parentelen utgår ifrån den avlidnes föräldrar och såvitt föräldrarna är avlidna – till dennes syskon, därefter deras barn och så vidare.

Den tredje och sista parentelen utgår slutligen från den avlidnes far- och morföräldrar, där såvitt de är avlidna arvet fördelas till deras barn (mostrar/fastrar, farbröder/morbröder) och därefter tar det stopp (kusiner har med andra ord ingen legal arvsrätt).

Finns således varken legala arvingar eller arvingar genom testamente tillfaller den avlidnes kvarlåtenskap den allmänna arvsfonden, ÄrvB 5:1.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1492)
2020-10-18 Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?
2020-10-11 Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?
2020-10-09 Ärver jag min biologiska pappa eller min styvpappa?
2020-10-06 Vem ärver enligt arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85217)