Fråga om arvsordningen mellan bröstarvinge, ex make och syskon vid olika scenarion

Är skild och har ett barn med min fd man. Han har en dotter med sin nuvarande fru.

Om jag avlider ärver ju min son men vad händer när sonen också avlider? Ärver då fd mannen (sonens pappa) och om han är avliden hans dotter?

Har en syster och ett syskonbarn också.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vem som ärver i enlighet med gällande lagregler på arvsrättens område. Jag redogör därför nedan för arvsordningen i de situationer du beskriver med utgångspunkt i att det INTE finns något testamente som föreskriver annat. Ett testamente skulle nämligen, såklart, kunna ändra på den legala arvsordningen.

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) är arvlåtarens bröstarvingar dennes närmsta arvingar. Detta innebär precis som du själv framhåller, att din son kommer ärva alla dina tillgångar när du avlider, under förutsättning att han då är i livet.

Om din son emellertid inte är i livet när du avlider, så tar i första hand dina föräldrar arvet efter dig enligt 2 kap. 2 § 1 stycket ÄB. De tar i så fall hälften var av arvet. Om båda dina föräldrar också är avlidna vid ditt frånfälle, eller endast en av dem, så delar arvlåtarens syskon på hela arvet eller halva arvet (beroende på om en förälder lever eller inte). Detta innebär alltså att din syster skulle ärva din kvarlåtenskap för det fall din son inte är i livet när du avlider. Skulle din syster inte heller vara vid livet vid den tidpunkten så ärver ditt syskonbarn dina tillgångar. Detta framgår av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB, där det anges att: ”I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar”.

Detta gäller alltså beträffande fördelningen av dina tillgångar när du avlider. Om jag förstår din fråga rätt undrar du emellertid också hur din sons kvarlåtenskap skulle fördelas, om han i och för sig ärver dig men sedan avlider. Arvsordningen för honom är då precis densamma som för dig, d.v.s. den arvsordning som jag redogjort för ovan gäller. Om din son har egna barn vid sin död ärver de hans kvarlåtenskap, annars ärver hans föräldrar. Om du redan är avliden ärver då din sons pappa all kvarlåtenskap. Skulle din sons far också vara avliden, så ärver din sons halvsyskon all kvarlåtenskap. Detta framgår av 2 kap. 2 § 2 st. ÄB, där det föreskrivs: ”Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet”.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar, eller har mitt svar väckt några nya sådana, är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”