Fråga om arvsordning

2017-10-05 i Arvsordning
FRÅGA
Jag undrar om jag ärver mina svärföräldrar, eftersom min make är död. Eller ärver mina barn far och morföräldrarna?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) består första arvsklassen, d.v.s. de som är närmaste arvingar till en arvlåtare, av bröstarvingar (arvlåtarens barn). Är bröstarvinge inte vid liv träder istället dennes barn in som arvinge, så kallad istadarätt. När dina svärföräldrar går bort kommer den arvslott som skulle tillfalla deras son (din make) tillfalla hans/era barn. Barnen delar arvet lika om annat inte framkommer av testamente. Är barnen under 18 år ska du i egenskap av förmyndare förvalta egendomen, då minderåriga inte kan företa rättshandlingar.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du flera funderingar kan du vända dig till Lawline med en ny fråga.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94270)