Fråga om arvsfördelning enligt den legala arvsordningen

Hej. jag är gift och vi har 2 gemensamma barn. Min man har även 3 vuxna utflugna särkullbarn.

Min man står som ensam ägare på villan vi bor i, men i egenskap av gifta så är väl halva mitt?

Men vad händer om jag dör före min make? Har våra gemensamma barn inget morsarv i huset alls då?

Får dom endast farsarv, varsin 5del när min make går bort i så fall?

Jag står med på lånen på huset, behöver jag ens det om jag inte äger något i fastigheten, annat än att vi är gifta?

Är det viktigt att vi står som ägare båda 2?

Mycket tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv besvaras med hjälp av Ärvdabalken (ÄrvB).

Såvitt det inte förekommer något testamente kommer hela arvlåtarens kvarlåtenskap att fördelas genom den s.k. legala arvsordningen. Först ut i den legala arvsordningen står den avlidnes eventuella make och dennes eventuella särkullbarn. Som särkullbarn räknas de barn som arvlåtaren haft med annan än sin make, jfr ÄrvB 2:1 och 3:1.

I det fall att du först skulle avlida skulle således, i frånvaro av testamente, din make ärva dig. Vid din bortgång kommer en bodelning att genomföras, motsvarande en sådan bodelning som skulle genomföras i händelse av äktenskapsskillnad. Utifrån denna bodelning kommer en kvot att tas fram, vilken representerar din del i det dittills gemensamma boet. Såvitt er gemensamma bostad inte utgör enskild egendom kommer denna att ingå i bodelningen.

Vid din efterlevande makes senare bortgång kommer dennes kvarlåtenskap att delas i förhållande till den kvot som beräknades i samband med din bortgång. Den del av den då existerande kvarlåtenskapen som representeras av denna kvot kommer då att utgöra kvarlåtenskapen efter dig, ur vilken era gemensamma barn kommer att ärva dig.

Såvitt din efterlevande make inte reglerar förfarandet med sin del av kvarlåtenskapen i något testamente kommer storleken av era gemensamma barns arv i förhållande till din och din makes gemensamma kvarlåtenskap att vara 35 % vardera (25 % från dig och 10 % från din make, iom att du har två bröstarvingar och han har fem. 50 %/2 = 25, 50 %/5=10).

Genom ett testamente kan din make förfara med högst hälften av det hans bröstarvingar annars skulle ha ärvt, dvs. 5 % per bröstarvinge i förhållande till er totala gemensamma kvarlåtenskap. Som minst kan detta innebära att era gemensamma barn ärver 30 % vardera av den totala kvarlåtenskapen, medan särkullbarnen skulle ärva 5 % (såvitt maken inte utökar deras respektive arvslotter på motsvarande vis). Detta beror på vad som kallas för laglott, jfr ÄrvB 7.1.

Behöver ni hjälp att upprätta ett testamente med hur ni önskar förfara med er senare kvarlåtenskap kan jag rekommendera Lawlines webbaserade tjänst för detta. Denna finner ni här.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo