Fråga om arv till barn

2017-02-27 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Jag är gift och har två dottrar 10 och 11 år gamla och funderat på att skriva mitt testamnte i så fall med min bortgång, allt av min del går direkt till barnen, då är dem inte myndig än, hur kan man ordna ett lovande testament för barnes bästa?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Om barnen är gemensamma gäller det enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (1968:637) att din maka ärver hela din kvarlåtenskap, barnen ärver din kvarlåtenskap först efter din maka dör. Om du inte vill att din maka ska ärva dig utan att din kvarlåtenskap ska direkt tillfalla dina barn kan du skriva det i ett testamente. Enligt 10 kap. ärvdabalken krävs det för att ett testamente ska vara giltigt att testamentet är skriftligt, att testatorn (den som testamenterar, dvs. i detta fall du) skriver under testamentet, två vittnen ska närvara när du skriver under testamentet, de ska sedan skriva under testamentet och förstå att det är ett testamente de skriver under (vittnena behöver inte veta vad som står i själva testamentet).

Du kan dock inte testamentera bort hela din kvarlåtenskap till dina barn om du är gift. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken gäller det att den efterlevande maken alltid har rätt om så går att ur den avlidne makens kvarlåtenskap få ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (179 200 kr, år 2017), s.k. basbeloppsregeln. Denna rätt går före testamente. Värdet omfattar dock den egendom som den efterlevande make erhållit genom bodelning och efterlevande makes enskilda egendom räknas också med i detta värde.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88378)