FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning27/12/2016

Fråga om arv och arvsordning

Min morbror var gift dog mer 13 år sedan.Vid bouppteckningen fanns ett testamente sommar morbrors skulle gå till frun det finns inga barn.Nu har hon avlidit.Vi har fått reda på att vi inte får ärva något utan endast fruns.syskonbarn ärver allt om hon inte har något nytt testamente skrivet.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken gäller det att om arvlåtaren var gift vid sin bortgång så ärver den efterlevande maken allt. Om din morbror och hans fru inte hade några barn och inget testamente fanns ärver den efterlevande maken allt med full äganderätt. Det innebär att din morbrors fru får äganderätten till hela kvarlåtenskapen efter er morbror och hon får rätten att testamentera sitt arv som hon vill. Har hon inget testamente när hon går bort fördelas hennes kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen. Om din morbrors fru inte har barn, föräldrar eller syskon vid liv blir enligt 2 kap 2 § 2 stycket ärvdabalken hennes arvingar då hennes syskonbarn. Om hon inte har ett testamente där hon anger er som arvingar är det riktigt att ni inte kommer ärva henne.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare