Fråga om ärekränkning

FRÅGA
Jag jobbade på ett boende som timvikarie, och all personal pratar skit om cheferna så jag drogs givetvis med och frågade om det stämmer att en av cheferna varit en före detta strippa och de som satt vid bordet när detta samtal ägde rum svarade endast nej det har vi aldrig hört förut och de va allt. Sen två dagar efter det blev jag nerkallad till enhetschefen och fick sparken och blev även informerad om att jag skall bli polisanmäld för ärekränkning. Är detta ärekränkning? Jag ställde bara en fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ärekränkning i sig är inte ett brott, men det är benämningen på en grupp brott som förekommer i 5 kap. brottsbalken (1962:700) (BrB). Ett brott som är nära till hands är dock förtal, som framgår av 5 kap. 1 § BrB innebär följande:

''Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.''

För att du ska kunna dömas för brottet måste du alltså ha utpekat din chef som brottslig/klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta chefen för andras missaktning. Att fråga chefen om denne tidigare arbetat som strippa inför andra människor kan betraktas som en uppgift som är ägnad att utsätta din chef för andras missaktning.

Eftersom det i ditt fall rör sig om ett relativt lindrigt förtal kan du istället dömas för förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB. Bestämmelsen lyder enligt följande:

''Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.''

För att dömas för förolämpning krävs alltså endast att du sagt något kränkande till din chef. De konsekvenser som uppstått till följd av ditt agerande är en stark indikation på att chefen känt sig kränkt av detta och valt att anmäla det.

Sammantaget kan du antingen dömas för förtal eller förolämpning beroende på hur grovt rätten anser att brottet är. Du kan alltså dömas på grund av att du har ställt denna fråga till chefen, men det är upp till domstol att avgöra detta.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1147)
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal
2021-03-01 Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?
2021-02-28 Kan jag anmäla en myndighetsperson om den talar illa om mig och fattar felaktiga beslut?

Alla besvarade frågor (89876)