FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet16/03/2023

Fråga om äganderätten när en byggnad ställs på någon annans mark

Jag har ett Tiny House som ska bli klart i maj, då jag inte äger en egen tomt ska jag hyra in mig i ett hörn på en tomt hos ett par som svarade på min annons, men jag inte känner sen tidigare. Vad behöver jag tänka på när vi ska skriva ett hyresavtal mellan tomtägarna och mig när jag ska få bo i mitt Tiny House på deras tomt? Det är byggt som en komplementbostad (attefall) men är byggt på en trailer. Bör vi satsa på ett avtal med "ofri grund" eller bör/kan man formulera avtalet på ett annat sätt för att se till att äganderätten till huset inte blir tveksam.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga så att du undrar om äganderättsfrågan avseende ditt hus kan påverkas beroende på om du väljer att formulera avtalet så att byggnaden står på ofri grund eller om det annars bör formuleras på något annat sätt. 


Vad innebär byggnad på ofri grund?

Först bör vi ställa oss frågan vad byggnad på ofri grund innebär. Inom juridiken brukar man dela in egendom i fast egendom och lös egendom. Fast egendom består av mark samt det som kan klassificeras som fastighetstillbehör till marken. Lös egendom består i sin tur av allt som inte är fast egendom. Man brukar därefter dela in lös egendom i olika sorter, exemplvis talar man ibland om lösöre som är sådan lös egendom man fysiskt kan ta på och förflytta. Därefter används byggnad på ofri grund som en beteckning för byggnader som står på någon annans mark. Byggnad på ofri grund är då en form av lös egendom eftersom den inte kan klassificeras som fastighetstillbehör då den tillhör någon annan än fastighetsägaren själv (mer om detta nedan). 


Äganderättsfrågan i ditt fall

Inom frågor gällande äganderätt kan det fylla en viss funktion att vara väldigt tydlig med vad som är vad. Det bör då framhävas att det är du som bekostad byggnaden som inledningsvis också är ägaren till byggnaden. Frågan blir då om äganderätten till huset övergår till fastighetsägaren i samband med att du ställer den på någon annans mark. Det kan då konstateras att fastighetsägaren äger inte enbart marken utan även fastighetstillbehören till marken. I ditt fall bedömer jag dock att byggnaden inte kan ses som fastighetstillbehör av två anledningar. För det första ställer 2 kap 1 § jordabalken ett krav på att byggnaden har "anbragts inom fastigheten". Detta innebär ett krav på ett yttre samband mellan fastigheten och marken. I och med att byggnaden står på en trailer innebär det, om jag förstått dig rätt, att byggnaden inte är förankrad i marken utan kan rullas iväg. I och med att byggnaden inte uppfyller detta krav skulle man kunna säga att det egentligen inte ens rör sig om byggnad på ofri grund utan istället en form av lösöre. Även om din byggnad skulle bli mer fast förankrad i marken och på det sättet utgöra byggnad på ofri grund skulle den ändå inte kunna utgöra fastigetstilllbehör vilket följer av den något svårlästa bestämmelsen i 2 kap 4 § jordabalken. Bestämmelsen innebär i sammanhanget, något förenklat, att  en byggnad som visserligen utåt hade kunnat ses som ett fastighetstillbehör ändå inte ska ses som fastighetstillbehör om den varken tillförts av fastighetsägaren själv eller i fastighetsägarens intresse (se NJA 2015 s 961 punkt 10). 


Slutsats

Det jag ovan kommit fram till innebär egentligen att det inte uppstår några problem kring äganderättsfrågan oberoende av om det skulle betecknas som att huset står på ofri grund eller annars på något annat sätt. En annan sak är dock att terminologin byggnad på ofri grund möjligen inte är helt korrekt i ditt fall. Oberoende av detta vill jag dock betona att avtalet ändå kan fylla en viss bevisfunktion (om det någon gång skulle uppstå några problem) då den visar att byggnaden tillhör dig och inte fastighetsägaren varför jag rekommenderar dig att ändå upprätta ett skriftligt avtal där detta framgår.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp 

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”