Fråga om adoption av sambos barn

2017-12-11 i Adoption
FRÅGA
Hejsan. Min sambo har 2 barn där ingen av papporna finns med i bilden.Dom anser mig som pappa..Jag tänker på barnens framtid och ifall något skulle hända barnen mor så vet man att dom får bra.Dock är vi [inte] gifta.. än.Men finns de möjlighet till att jag kan få adoptera dom så att dom får en "pappa" om ni förstår vad jag menar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ni inte ännu är gifta, så jag ändrade i frågan. Om jag missförstått något får du kommentera nedan så kommer jag att svara så snart jag kan.

Jag kommer att dela upp mitt svar med rubriker där jag både förklarar vad som gäller rättsligt och vad det innebär i ditt fall.

Den fråga du ställt aktualiserar framför allt regler i föräldrabalken, som jag förkortar till FB.

Adoption av sambos barn

I dagsläget finns det tyvärr inga möjligheter för en sambo att adoptera en annan sambos barn. Det här följer bland annat av att en regel i föräldrabalken 4 kap 4 §, som säger att endast makar gemensamt må adoptera barn. Det finns även en till regel i föräldrabalken 4 kap 8 § som säger att alla rättsliga band mellan adoptivbarnets och dennes biologiska föräldrar upphör. Detta skulle i så fall leda till att din sambos två barn rättsligt förlorade sin mamma.

Förändring på gång

Tyvärr går det som sagt inte att adoptera sambos barn som det ser ut i dagsläget. Däremot kommer detta med all sannolikhet att förändras inom överskådlig framtid. År 2007 tillsattes en utredning om modernare adoptionsregler. Denna utredning blev klar år 2009, och så sent som för 4 dagar sedan (2017-12-07) skickades en lagrådsremiss ut. Detta innebär att ett lagförslag är på gång, men det kan dröja länge innan det ens hamnar i riksdagen för omröstning.

Detta lagförslag föreslår att sambor ska kunna adoptera barn gemensamt, samt att sambor ska kunna adoptera varandras barn. Detta innebär att om ni inte vill gifta er är det inte förrän detta lagförslag blir till lag som du kommer att kunna adoptera din sambos två barn.

Jag länkar här till lagförslaget.

Adoption av makes barn

Om ni skulle gifta er ändras förutsättningarna helt. Då går det enligt huvudregeln för dig att adoptera din då makas barn och jag går nedan igenom lite av de andra saker som krävs för att en adoption i så fall ska kunna komma till stånd. De viktigaste reglerna finns i föräldrabalken 4 kap.

För att adoptera sin makes barn krävs att man är minst 18 år (FB 4:1). Domstolen ska vidare göra en lämplighetsprövning som innebär bland annat att adoptionen endast ska medges om det kan anses främja barnets bästa och vikt ska även läggas till barnets egna vilja (FB 4:6). Dessutom krävs att barn över 18 inte får adopteras utan samtycke från barnet självt, och om barnet är under 18 får inte adopteras utan sina föräldrars samtycke. Den sistnämnda regeln har dock ett undantag som säger att en förälders samtycke inte krävs om den föräldern inte har del i vårdnaden. Detta innebär alltså att ni inte behöver barnens faders samtycke till en adoption om denna fader inte har vårdnad om barnen. Fadern ska dock få möjlighet att höras angående adoptionen, om det kan ske (FB 4:10 stycke 3).

Ansökan om adoption lämnas in till tingsrätten i den ort där ni har er hemvist (FB 4:9). Följden av en adoption av en makes barn blir att barnet blir makarnas gemensamma. Detta innebär alltså att ni blir gemensamma föräldrar till barnen om du adopterar din makes döttrar (FB 4:8).

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa fler frågor eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97479)