Fråga om adoption

2016-11-03 i Adoption
FRÅGA
Hej Jag har en asylsökande Iransk vän som bor hos mig, han är kristen och kan inte återvända till Iran,hur går det till om jag skulle adoptera honom, han är som min egen son.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Som jag förstår din fråga är du inte gift och det är alltså fråga om att du ensam vill adoptera en person. Reglerna om adoption finns i Föräldrabalken 4 kap. och främst är det 6 § som är av intresse.

Helt avgörande är vilken relation som du och mannen som du önskar adoptera har, men även saker som ålder spelar in. Normalt tillåts till exempel inte personer över 45 år att adoptera, även om det finns undantag, och det är avsevärt svårare att få adoptera en vuxen person än ett barn. För att adoption av barn ska medges krävs enlut 6 § att sökanden (dvs du) har uppfostrat eller avser att uppfostra barnet samt att en adoption skulle vara till fördel för barnet. Om du inte har uppfostrat personen du vill adoptera eller avser att göra så krävs att det finns särskilda skäl att tillåta en adoption med hänsyn till förhållandet mellan er.

I ett rättsfall från Högsta domstolen 1989 uttalade HD att förhållandet mellan sökanden och personen som hon vill adoptera ska "vara av väsentligen samma innehåll som det som råder mellan föräldrar och barn" (se här, HD:s dom finns längst ner). Om så är fallet kan adoption alltså bifallas, men om det på grund av t ex att han bott hos dig för kort tid anses det inte finnas sådana särskilda skäl att bifalla adoption.

I ett annat avgörande medgavs dock vuxenadoption, HD påpekade dock att höga krav ska ställas upp, men de ansågs alltså uppfyllda i det fallet. Sökanden hade i det fallet svarat för ekonomiskt bistånd åt barnet och de hade haft väldigt tät kontakt med varandra under flera års tid.

Det som kan sägas är alltså att det är av stor betydelse hur gammal personen du vill adoptera är. Om han är vuxen är det väldigt höga krav som ställs upp för att en adoption ska medges, och det krävs ett väldigt nära förhållande mellan er. Detta beror på att man inte vill ge status som förälder respektive barn till personer som inte har en väldigt nära relation. Om han är ung så att du rent praktiskt kan svara för hans uppfostran är chanserna betydligt större.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (549)
2020-10-30 Hur går en vuxenadoption till?
2020-10-27 ​Hur går ansökan om adoption av en vuxen person till?
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?

Alla besvarade frågor (85609)