Fråga huruvida det är förtal att säga att någon är kriminell

FRÅGA
Hej,Är det förtal eller ärekränkning att säga att någon är kriminell som inte är det?Med vänlig hälsningKenneth
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller framgång med att anmäla någon för förtal gäller följande enligt 5 kap 1 § brottsbalken:

''Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar''.

Andra stycket i paragrafen avser situationer där vederbörande är skyldig att lämna sådana uppgifter exempelvis framför en myndighet eller vid en rättegång i domstol.

Om personen i fråga ständigt uppger falsk information i syfte att utpeka dig som brottsling eller endast i syfte att svartmåla ditt beteende eller levnadssätt kan det finnas möjlighet till framgång med en sådan talan.

Det ställs alltså följande krav

- en person ska utpeka dig som brottsling/att ditt beteende är klandervärt/uppgifter som leder till missaktning

- personen ska inte vara skyldig att uppge denna information inför t.ex. myndigheter

- uppgifterna ska inte vara sanna

Efter att ha gjort en polisanmälan kommer polisen inleda en förundersökning, sedan kommer åklagaren om det finns tillräckliga bevis att väcka åtal.

Hoppas du fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på nytt eller kommentera inlägget.

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1065)
2020-11-21 Kan det vara brottsligt att förolämpa någon?
2020-11-19 Får man uttrycka sig hur som helst om en politiker?
2020-11-19 Vad krävs för att åklagare ska få väcka åtal för förolämpning eller förtal?
2020-11-17 Är det brottsligt att förolämpa någon?

Alla besvarade frågor (86388)