Fråga angående förutsättningarna att få uppehållstillstånd pga anknytning till gravid make som är svensk medborgare och varaktigt bosatt i Sverige. Samt att utlänningen redan rest in i Sverige innan ansökan.

Hej

Jag har en fråga gällande uppehållstillstånd. Min man har ansökt om arbetstillstånd, vilket han fick avslag på. Han befinner sig i Sverige just nu och jag är svensk medborgare. Jag har även fast inkomst och en stor lägenhet som vi bor i.

Vi har varit gifta nu i 3 år. Jag är gravid i 5:e månaden.

Min fråga är att kan min man få uppehållstillstånd i och med att vi väntar på barn? Ska han överklaga beslutet och lämna in graviditetsintyg till migrationsverket eller ska han göra en helt ny ansökan med anknytning till barnet ?

Tack för ert svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör främst utlänningslagen (UtlL) och dess regler om uppehållstillstånd, särskilt på grund av anknytning. Det kan inledningsvis sägas att det lättaste sättet för din make att få uppehållstillstånd borde vara att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till make som är bosatt i Sverige. Jag ska i det följande förklara vad detta innebär.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Enligt utlänningslagen ska en utlänning beviljas uppehållstillstånd om hen har en make som är bosatt i Sverige (UtlL 5:3). Du är svensk medborgare som är varaktigt bosatt i Sverige, och du är dessutom i ett äktenskap med personen ifråga som alltså är din make. Detta innebär att han ska få beviljat uppehållstillstånd på den grunden.

Enligt huvudregeln finns ett så kallat försörjningskrav, som innebär att anknytningspersonen (i detta fall du) måste ha en tillräckligt stor bostad och inkomst för att kunna försörja den utlänning som ansöker om uppehållstillstånd (se UtlL 5:3 b). Detta försörjningskrav gäller sedan begränsningslagen (BegrL) infördes även om anknytningspersonen är svensk medborgare (BegrL 9 och 10 §). Detta innebär att du behöver en tillräckligt stor bostad för honom och en inkomst som kan försörja er båda. Du kan läsa mer om försörjningskravets närmare innebörd på migrationsverkets hemsida.

Ansökan ska vanligtvis skickas in och beviljas innan inresa

Egentligen ska en ansökan om uppehållstillstånd, vanligtvis, lämnas in och beviljas innan inresa i Sverige. Om en ansökan lämnas in efter inresa ska den alltså enligt huvudregeln nekas (UtlL 5:18). Det finns dock undantag från denna huvudregel. Enligt undantagen får man ansöka och få beviljat ett uppehållstillstånd trots att man redan befinner sig i Sverige, som din make ju gör. Han måste alltså omfattas av ett undantag från huvudregeln för att kunna få uppehållstillstånd.

Det finns ett undantag som bör kunna vara tillämpligt i ert fall. I 5:18 femte punkten stadgas att man inte ska behöva ansöka från utlandet om man har en stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. I ert fall borde din make ha en sådan stark anknytning till både dig och till ert kommande barn som gör att han inte skäligen borde behöva åka till utlandet för att där ansöka och vänta på beviljande av ansökan. Det krävs dock att ni visar migrationsverket att det inte är skäligt att din make ska behöva resa utomlands för att få ansöka. Det som talar starkast för att det är oskäligt är just att ni väntar barn tillsammans. Ni bör alltså i ansökan visa migrationsverket att ni faktiskt väntar barn tillsammans. Detta bör i vanliga fall räcka för att undantaget ska kunna tillämpas, då den situationen har prövats bland annat i fallet MIG 2006:8.

Enligt min bedömning har din make alltså, utifrån de generella omständigheter som framgår i er situation, goda möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000