Fotografering på offentlig plats

FRÅGA
Är det olagligt att fotografera någon på offentlig plats och spara i sin telefon utan att personen har blivit tillfrågad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller fotografering på offentlig plats är huvudregeln att du får lov att fotografera vem du vill utan samtycke. Det finns dock undantag från huvudregeln:

Kränkande fotografering

Det är olagligt att fotografera en person som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller på något liknande utrymme om personen inte har gett sitt samtycke (4 kap 6a§ BrB).

Förtal

Det är också olagligt att ta bilder som utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd eller på något sätt utsätter personen på bilden för missaktning från andra (5 kap 1§ BrB).

Ofredande:

Ifall bilden är tagen på ett sätt som antastar någon annan, utsätter personen för störande kontakt eller på annat sätt är hänsynslös kan den vara olaglig på grund av ofredande (4 kap 7§ BrB).

Slutsats:

Om du har tagit en bild på en offentlig plats och sparar den är det som huvudregel lagligt och du har ingenting att oroa dig över. Det blir dock olagligt om bilden innefattar sådant innehåll som räknades upp i undantagen ovan, även om du inte skulle sprida bilden vidare.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Vänliga Hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll