Fotografering på allmän plats

2020-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får man fotografera barn på allmän plats tex skolan och sen använda det i privat bruk
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen regel som innebär att du inte får fotografera på allmänna platser och även de personer som befinner sig där utan att behöva be om tillstånd. Även om det du fotograferar befinner sig på privat mark och du står på allmän plats får du fotografera det privata området. En del anläggningar är klass­ificerade som skyddsobjekt ex militära anläggningar och då får du inte fotografera dessa, även om du står på allmän plats. Om du bryter mot förbudet kan din kamera och ditt minneskort bli beslagtaget och du riskerar böter eller fängelse. Dessa platser är uppmärkta med förbudsskyltar.

När det gäller frågan av hur det fotograferade materialet sedan får användas regleras detta i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Enligt URL 1 kap. 1 § så har den person som skapat exempelvis ett fotografiskt verk eller ett filmverk upphovsrätt till verket. Detta innebär att upphovsmannen alltså den som har fotograferat, med vissa inskränkningar, har rätt att använda verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten eller att framställa flera exemplar av det (URL 1 kap. 2 §). Även om verken innehåller personer som fotograferats på allmän plats, så får dessa bilder alltså spridas till allmänheten av upphovsmannen. Detta innebär att även dessa bilder får användas för privat bruk. Bilderna får dock inte användas på ett sätt som skulle kränka den eller de som är med på bilden. Ditt exempel på skolan är inte en allmän plats. Det är rektorn som beslutar om ordningsreglerna på skolan och bestämmer vem som får vistas där.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1293)
2021-05-18 Fråga om vaccinationspass faller inom EU:s kompetens eller nationell kompetens
2021-05-15 Måste en förälder vara bokförd hos ett barn om barnet bor själv?
2021-05-14 Det går inte att överklaga beslut att anta viss lag
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?

Alla besvarade frågor (92361)