Fotografering av körkort i samband med trafikolycka

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Är man skyldig att låta motparten låta fotografera sitt körkort i samband med en trafikolycka?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av trafikförordningen (TrF) och lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL).

I TrF så regleras de åligganden som man har vid en trafikolycka. Om man har varit i en trafikolycka så har man bland annat en skyldighet att stanna kvar på platsen och hjälpa skadade samt medverka till åtgärder som olyckan skäligen föranleder. Man har även en skyldighet att på begäran av någon annan, som också har varit med i olyckan eller vars egendom som man har skadat, uppge sitt namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen (2 kap 8 § 1 st TrF).

Denna bestämmelse innebär att man har en skyldighet att identifiera sig själv till sin motpart, men det finns alltså ingen explicit skyldighet att låta den andre personen fotografera sitt körkort om man har och kan identifiera sig på annat sätt.

Föreskriften i 2 kap 8 § TrF är inte straffsanktionerad, utan är mer av en handlingsdirigerande karaktär, varför en överträdelse inte leder till straffansvar. Dock, om man som vägtrafikant undviker att identifiera sig genom att avlägsna sig från olycksplatsen så gör man sig skyldig till smitning och döms till böter eller fängelse i högst 6 månader (5 § TBL).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97337)