Foto av kunder på sociala medier och GDPR

2021-01-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag jobbar med sociala medier på en restaurangkedja. Jag undrar följande;Är det tillåtet att fotografera i restaurangerna och använda på tex sociala medier och hemsida, utan att be om kundernas tillåtelse. Vid varje givet fototillfälle fotograferar jag mellan 10-60 minuter vilket resulterar i hundratals bilder. I nästintill alla syns kunder på ett eller annat vis. Det är inga kundporträtt och fokus ligger mer på personal och omgivning än kunderna i sig. Hur ser det ut, får jag publicera dessa bilder utan att be om lov?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett foto på någon kan anses som en personuppgift och en behandling av en sådan (exempelvis publicering av fotot på nätet/sociala medier) ska därmed följa den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (här). Enligt art. 4 p. 1 i förordningen är fotografier att jämställa med personuppgifter såsom namn, adress eller personnummer. Oavsett om personen syns till mycket eller lite i fotot är lagstiftningen till i syfte att skydda den enskildes integritet, och syns personen till så att den på något sätt skulle kunna gå att identifiera är det tal om en personuppgift.

För att få behandla personuppgifterna och i ert fall publicera de krävs en laglig grund för detta (art. 6 GDPR). I ert fall finns det i princip tre rättsliga grunder: samtycke, avtal eller intresseavvägning. I ditt fall krävs sannolikt personernas samtycke för att publicera bilder på de.

För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att du ska kunna visa att den enskilde har samtyckt till användningen av fotot (art. 7.1 GDPR). Skriftlighet kan därför vara att föredra.

Det kan vara en god idé att se över vilka krav GDPR ställer angående behandling av personuppgifter i en verksamhet, i och med att brott mot förordningen i värsta fall kan leda till höga sanktionsavgifter (se art. 83 GDPR). Antingen kan samtycke inhämtas för att publicera fotona av personer eller så fotas de på sätt där det inte kan framgå vem det rör sig om (ex. foto där någons rygg framgår eller liknande).

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?