Fotboja istället för fängelse och alkolås istället för inkallat körkort

2020-03-16 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Mina styvbarns far har dömts till två månaders fängelse och säger att han inte ska sitta i fängelse är det möjligt?Han har körkortet kvar men alkolås i bilen hur är det möjligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fängelse utan att sitta i fängelse

Du skriver att din styvbarns far har dömts till två månaders fängelse men inte ska sitta i fängelse. Förklaringen till detta skulle jag tro är att han efter sin dom har ansökt om så kallad intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), och fått detta beviljat. Inensivövervakning kan den som dömts till max sex månaders fängelse ansöka om.

Intensivövervakning med elektronisk kontroll är det som i dagligt tal brukar kallas fotboja, och innebär helt enkelt att personen som dömts till fängelse får avtjäna sitt straff hemma i bostaden, istället för på anstalt. Intensivövervakning innebär att den dömde har utegångsförbud under vissa tider och övervakas elektroniskt dygnet runt via fotbojan. Frivården brukar enbart tillåta att den dömde vistas utanför bostaden för att arbeta, gå på behandling eller studera. Resten av tiden har personen utegångsförbud. Under tiden med intensivövervakning råder nolltolerans för alkohol och andra droger. För att se till att detta efterlevs kommer frivården på såväl föranmälda som oanmälda besök.

Behålla körkortet med alkolås

De som bestämt att dina styvbarns får ha kvar körkortet med alkolås i bilen är Transportstyrelsen. Innan ett körkort med villkor om alkolås ges gör transportstyrelsen en utredning av den sökande personens personliga och medicinska förhållanden. Som det verkar har Transportstyrelsen alltså ansett att dina styvbarns far uppfyller kraven för att kunna få behålla körkortet, men villkorat det med alkolås.

I samband med att man får ett körkort med alkolåsvillkor bestämmer transportstyrelsen en villkorstid på 1 eller 2 år. Under villkorstiden följer transportstyrelsen upp hur det går för personen. Uppföljningen sker genom provtagningar, läkarintyg och information som tankas ner från alkolåsets logg (t ex misslyckade startförsök). Vid misskötsamhet i hanteringen av alkolåset, nytt rattfylleri, allvarliga trafikbrott under villkorstiden etc. kan transportstyrelsen dra in det villkorade körkortet.

Sammanfattningsvis

Att dina styvbarns far får avtjäna sitt fängelsestraff hemma beror antagligen på att han ansökt om och blivit beviljar intensivövervakning (fotboja). Att han får behålla körkortet med villkor om alkolås beror på att transportstyrelsen i sin utredning av hans personliga och medicinska förhållanden kommit fram till att ett villkorat körkort är möjligt i hans fall.

Man kan alltså säga att han getts en chans att ta sina konsekvenser under mildare former. Skulle han däremot misskötta sig kommer han drabbas av konsekvenser. Missköter han sig under intensivövervakningen riskerar han nämligen att få avtjäna straffet på anstalt istället. Och missköter han det alkolåsvillkorade körkortet riskerar detta att dras in.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84391)