Förverkande vid uthyrning av egen bostad

2021-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyr ut en bostadsrätt i andrahand. Vi har ett avtal där 1 månads uppsägningstid är angiven. Nu har hyresgästen inte betalat hyran på 3 månader och vi har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Min fråga är om vi säger upp avtalet och ber hyresgästen flytta - måste vi ändå ge henne 1 månad att flytta trots att hon vid flertalet tillfällen själv brutit mot kontraktet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid uthyrning av egen bostad som ni hyr ut utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål så gäller lag om uthyrning av egen bostad, även kallat privatuthyrningslagen, 1 § privatuthyrningslagen. Om ni hyr ut fler lägenheter så gäller lagen enbart på den första upplåtelsen. Reglerna i 12 kap. JB, så kallade hyreslagen gäller när inget särskilt är föreskrivet i privatuthyrningslagen, 1 § 2 st privatuthyrningslagen.

Ett hyresavtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp att för att upphöra, 3 § 1 st privatuthyrningslagen. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra med en månad. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats, 3 § 2 st privatuthyrningslagen. Denna bestämmelse är tvingande och det går inte att avtala om en kortare uppsägningstid.

Som anges ovan gäller detta inte när hyresrätten är förverkad. Det finns inga särskilda förverkanderegler i privatuthyrningslagen och då gäller 12 kap. JB. Enligt 12 kap. 42 § p. 1 JB är dröjsmål med hyran med mer än en vecka en förverkandegrund. Föreligger en förverkandegrund kan du som hyresvärd säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit Eshete
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?