Förverkande av villkorligt medgiven frihet efter prövotidens utgång

2021-07-27 i Påföljder
FRÅGA
Min kompis frigavs villkorligt från ett fängelsestraff i september 2018. Prövotiden utlöpte i juni 2020. I december 2020 blev han häktad under några dagar misstänkt för nya brott begångna från juli till november samma år. Jag undrar om den villkorligt medgivna friheten kan förverkas om han döms för de nya brotten? Jag har förstått att detta regleras i 34 kap. 5 § fjärde stycket brottsbalken, men jag förstår inte hur det ska tolkas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


34 kap. 5 § brottsbalken om förverkande av villkorligt medgiven frihet

Precis som du säger följer av 34 kap. 5 § brottsbalken att villkorligt medgiven frihet eller en del av denna som huvudregel ska förklaras förverkad om den frigivne begår nytt brott under prövotiden. Enligt samma bestämmelses fjärde stycke får förverkande beslutas endast om frågan tas upp i ett mål där den frigivne häktats eller fått del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.


Hur ska 34 kap. 5 § brottsbalken tolkas?

Bestämmelsen bör tolkas på så vis att en villkorlig frigivning enbart kan förverkas om den frigivne begår brott under prövotiden. Om brott begås efter prövotidens utgång är det inte längre möjligt att förverka den villkorligt medgivna friheten.

Vad det fjärde stycket särskilt ger uttryck för är att själva förverkandet även kan ske efter prövotidens utgång (dock högst inom ett år). Det blir på så vis praktiskt möjligt att förverka villkorligt medgiven frihet även för brott som begåtts sent under prövotiden. Stycket kan med andra ord ses som en form av preskriptionsregel för när man som senast får förverka en villkorligt medgiven frihet om brott begåtts under prövotiden.


Vad som gäller i ditt fall

Du beskriver det som att din kompis prövotid utlöpte i juni 2020 och att han i december 2020 häktats för nya brott som skett i juli 2020 och senare. Mot bakgrund av att dessa brott begåtts efter prövotidens utgång kan de inte ligga till grund för förverkande av din kompis tidigare villkorligt medgivna frihet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1573)
2021-09-16 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2021-09-09 Råder ett fängelseförbud om en brottslig gärning begåtts under allvarlig psykisk störning?
2021-08-31 För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?
2021-08-31 Kan man bli av med körkortet om man gör sig skyldig till stöld?

Alla besvarade frågor (95720)