Förverkande av fordon

2016-10-09 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag är utan körkort och blir ertappad av polisen. Påföljden blir Grov olovlig körning.Polisen påstår sig kunna beslagta bilen om dom misstänker mig att köra den igen.Jag säger att bilen står skriven på mitt företag och ja behöver den i tjänsten.Kan dom det?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 7 § trafikbrottslagen (TBL) får polisen förverka (beslagta) ett fordon som har använts vid ett brott mot TBL, som exempelvis grov olovlig körning (3 §) i ditt fall. Det ställs dock två krav för att förverkande ska få ske:

(1) Att det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet
Detta innebär i princip att det ska finnas en beaktansvärd risk för att du återfaller i brott mot TBL för att polisen ska kunna förverka din bil. Skulle polisen ha en befogad misstanke om att du kör utan körkort eller ertappa dig igen skulle det därför kunna finnas skäl för dem att förklara bilen förverkad.

(2) Att ett beslagtagande inte är uppenbart oskäligt
Här ska prövas om ett förverkande, med beaktande av samtliga omständigheter, skulle drabba dig oskäligt hårt. Här kan ditt behov av bilen samt dina personliga och ekonomiska förhållanden tillmätas betydelse, som exempelvis att du behöver bilen i tjänsten. Det ska dock beaktas att kravet "uppenbart oskäligt" är högt ställt, så skälighetsbedömningen blir beroende av hur viktig bilen är i din tjänst. Är bilen t.ex. helt nödvändig för att din verksamhet ska kunna skötas kan detta tala för att ett förverkande inte får ske. Finns det däremot andra möjligheter att driva verksamheten finns det risk en för förverkande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1051)
2020-11-30 Vad kan man få för påföljd för olovlig körning?
2020-11-30 Hur länge kommer körkortet vara indraget på grund av fortkörning?
2020-11-30 hur påverkas körkortet av upprepad rattonykterhet?
2020-11-29 Kan ägaren till bilen straffas om föraren inte har körkort?

Alla besvarade frågor (86836)