FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/02/2016

Förverkande av alkoholhaltig dryck

Hej! Om jag är under 20år och dricker/ innehar alkohol över 3,5% som jag har snott ifrån mina föräldrar, har polisen rätt att hälla ut det trots att det inte är ett brottsföremål (dvs mot langning och olovligt säljande)? Finns det någon lag som gör att jag får behålla drickan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förmodar att det du undrar över är inte vare sig polisen kan beslagta alkoholen pga. snatteri, dvs. på grund av att du tagit alkoholen från dina föräldrar utan snarare på grund av att du förtärit alkoholen offentligt. Har du snott något från någon kan förstås polisen beslagta detta enligt 27 kap. 1 § RB. Men som sagt förmodar jag att du snarare syftar på att de förverkat(beslagtagit, hällt ut, slängt etc.) alkoholen när de sett dig dricka denna på offentlig plats. Om jag missförstått din fråga skriv gärna en ny fråga och förtydliga vad du menar.

Dricker du 3,5 % alkohol och är över 18 år kan de inte förverka alkoholen enligt 12 kap. 1 § Alkohollagen dvs. den inte är föremål för langning eller olovligt säljande, utgår från att du inte nämner att du tagit alkoholen från dina föräldrar, dvs. det är fråga om snatteri. Så där har du helt rätt. Dock är du under 18 år, dvs är minderårig så har polisen rätt att förverka alkoholen inte för att det är straffbart att förtära alkohol under 18 år utan för att det med största sannolikhet finns någon som gjort sig skyldig till olovligt anskaffande av alkoholdrycker enligt 3 kap. 9 § Alkohollagen, och kan därmed förklaras förverkad. Med andra ord, någon annan kan anses begått brott genom att ha langat alkoholen till dig och då finns det rätt för polismannen att förverka den då den är föremål för brott, detta kan ske oavsett om alkoholen förtärs på offentlig plats eller inte.

Även om 12 kap. 1 § inte blir relevant i ditt fall kan polisen ha rätt att förverka alkoholen utifrån andra grunder:

Det är inte lagstadgat att du inte får dricka alkohol på offentlig plats. Dock så kan varje kommun för sig besluta om de vill reglera detta i lokala ordningsföreskrifter och det i sin tur ger polisen i denna kommun rätt att förverka alkoholen om kommunen beslutat att man inte får förtära alkoholen offentligt(eller i ett visst område). Vissa kommuner har förbud att förtära alkohol under vissa tidpunkter. Information om vad som gäller i din kommun kan du se på deras hemsida eller genom att kontakta dem.

Termen "offentlig plats" definieras i 1 kap. 2 § Ordningslagen. Där står det att bland annat att offentlig plats är allmänna vägar, gator, torg och parker.

Polisen har även rätt att förverka din alkohol om du bär med dig den vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i strid med de föreskrifter gällande alkoholförtäring som gäller enligt 2 kap. 16 § Ordningslagen. Enligt 4 kap. 4 § Ordningslagen får polis även förverka alkoholhaltig dryck som en person förtär på ett allmänt transportmedel (kollektivtrafiken).

Även om du anses så berusad att du bedöms utgöra en fara för dig själv eller annan får alkoholen omhändertagas av polisen enligt Lagen om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Vad som anses vara alkoholhaltig dryck är dryck som har en alkoholhalt över 2,25 volymprocent, enligt 1 kap. 5 § Alkohollagen.

Hoppas detta var svar på din fråga.

Med Vänliga Hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo