Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet

2020-11-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Migrationsverket uppger följande på sin hemsida: "Migrationsverket bedömer att bristen på en tillförlitlig folkbokföring och formerna för utfärdande av identitetshandlingar fortfarande medför att afghanska identitetshandlingar inte styrker innehavarens identitet i sådan utsträckning som krävs för styrkt identitet i ärende om svenskt medborgarskap."Ska detta tolkas som att en ensamkommande afghansk 18-åring som nu varit bosatt i Sverige i fem år (med PUT sedan 2017) men som saknar afghanska id-handlingar, förmodligen får avslag på ansökan om svenskt medborgarskap ÄVEN om han styrker sin identitet med ett nytt pass utfärdat av afghanska ambassaden i Stockholm? Är det överhuvudtaget möjligt för honom att visa upp någon slags id-handling som Migrationsverket godtar?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån lagen om svenskt medborgarskap.

Förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan

En utlänning som har fyllt arton år men inte tjugoett år förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan om han eller hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år. Det krävs vidare att han eller hon har hemvist här i landet sedan fem år. Hemvisttiden räknas från det datumet han fick uppehållstillstånd. Huvudregeln är vidare att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid. Något krav på styrkt identitet har i detta fall inte ställts (8 § lagen om svenskt medborgerskap).

Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att den vederbörande hade fyllt tretton år när han kom till Sverige och har permanent uppehållstillstånd sedan 2017. Observera att hemvisttiden på fem år räknas från det datumet han fick uppehållstilltånd och sedan han fyllde tretton år. Dock räkas tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd som hemvisttid. Frågan är om den vederbörande fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan han fyllde tretton år (alltså innan sitt permanenta uppehållstillstånd i 2017) som skulle kunna leda till att hemvisttiden på femårsperiod är uppfyllt innan han fyller tjugoett år. Annars är det inte möjligt att förvärva svenskt medborgerskap på den grunden.

Förvärv av svenskt medborgarskap ifall en utlänning inte styrkt sin identitet och inte är mellan arton till tjugoett år som kommit hit som barn

En sökande som inte kan styrka sin identitet kan trots detta förvärva svenskt medborgarskap om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig (12 § lagen om svenskt medborgarskap).
I ditt fall finns det därmed en möjlighet att den vederbörande kan förvärva svenskt medborgarskap efter att ha varit bosatt här i åtta år ifall förutsättningarna enligt ovan inte uppfyllt (8 § lagen om svenskt medborgarskap).

Afghanska identitetshandlingars betydelse vid ansökan om svenskt medborgarskap

Så som du nämner i din fråga anser migrationsverket att afghanska identitetshandlingar inte styrker innehavarens identitet i den omfattning som krävs vid ansökan om svenskt medborgarskap. Detsamma anser migrationsverket angående pass utfärdat av den afghanska ambassaden i Stockholm.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma. Lawline erbjuder även gratis telefonrådgivning.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-53330004 och välj knappval 2.

Med vänliga hälsningar,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1155)
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Alla besvarade frågor (91196)