Förvaltning och avveckling av dödsbo när det saknas tillgångar

Hej!

Min far gick bort nyligen. Måste vi hans barn avsäga hans lägenhet, göra bouppteckning osv osv. Van händer om vi inte gör något alls? Kan vi få straff, hamna i skuld eller liknande? Han har inte lämnat testamente eller tillgångar efter sig. Jag tror han hade skulder från parkeringsböter osv. Vi ska söka ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden så att den är betald men något annat har vi inte råd, tid eller ork med att göra. Han var på social när han gick bort

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Din fråga gäller arvsskifte varför ärvdabalken är tillämplig. Din fråga berör vad som händer om ni som dödsbodelägare låter bli att förvalta dödsboet. Av din fråga framkommer det att det saknas tillgångar i dödsboet. Jag tolkar det därför som att det räcker med att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Jag kommer att redogöra för skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan och sedan för vad som gäller i ert fall.

Bouppteckning eller dödsboanmälan?

Vid en persons bortgång samlas personens kvarlåtenskap, det vill säga tillgångar och skulder i ett dödsbo. Dödsboet måste utredas. Boutredning är namnet för upprättandet av bouppteckning eller dödsboanmälan, genomförande av dödsboförvaltning, upprättande av arvskifte samt avslut av dödsboet. Beroende på hur dödsboets tillgångar och skulder ser ut, ska det upprättas antingen en bouppteckning eller en dödsboanmälan.

Om det finns tillgångar som överstiger begravningskostnaderna ska en bouppteckning upprättas, inom tre månader från dödsfallet (20 kap. 1 § ärvdabalken) och lämnas in till skatteverket senast en månad efter det (20 kap. 8 § ärvdabalken). Bouppteckningen innehåller de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader kan det dock räcka med att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning (20 kap. 8 § a. ärvdabalken), vilket det låter som är fallet av din fråga. Det är ni som dödsbodelägare som i första hand ska ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas genom att kontakta kommunens socialnämnd. Det är sedan kommunernas socialnämnder som får göra själva dödsboanmälan (20 kap. 8 a § första stycket ärvdabalken), vänd er därför till dödsboets kommunala myndighet. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Sker inte detta är det dock inget ni blir straffade för. Dödsboanmälan kan ske från både anhörig, annan närstående person, sjukhus, sjukhem, hyresvärd eller polisen (18 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Om förutsättningar finns för dödsboanmälan kan dessutom socialtjänsten göra en dödsboanmälan på eget initiativ.

Vem ska förvalta dödsboet?

Huvudregeln är att dödsbodelägarna tillsammans ska förvalta dödsboet (18 kap. 1 § ärvdabalken). Om boet saknar tillgångar och det finns förutsättningar för dödsboanmälan så kan dock socialtjänsten slutföra boutredningen och göra en dödsboanmälan. Däremot uppmanas ni som dödsbodelägare att ta över förvaltningen och avveckla boet.

Om ni som dödsbodelägare inte agerar, är socialtjänsten skyldig att tillfälligt förvalta dödsboet och kan även begära fullmakt från er dödsbodelägare och med stöd av denna fullmakt avveckla boet. Om det är som i ert fall att dödsboet helt saknar tillgångar och ni dödsbodelägarna saknar intresse av boet och önskar att socialtjänsten avvecklar boet, kan socialtjänsten göra detta med stöd av ert tillstånd även utan fullmakt. Socialnämnden kan då förvalta och avveckla boet, förutsatt att ni tydligt delgett dem er vilja om att socialtjänsten ska hantera det åt er, trots att inga fullmakter lämnats. Utan en fullmakt kan det dock vara svårt för socialnämnden att hantera alla ärenden då de saknar behörighet. Det är därför bra om ni lämnar fullmakt till socialnämnden så att de till exempel kan avsluta dödsboets bank.

Vad gäller med lägenheten?

Jag tolkar det som att er fars lägenhet var en hyresrätt. Till att börja med sker avsägning av lägenheten inte per automatik vid ett dödsfall som med vissa andra avtal. Hyresvärden behöver därför bli meddelad. Skulle ni låta bli att meddela hyresvärden är detta ingenting som ni kan bli straffade för. Ni som dödsbodelägare kan aldrig bli betalningsansvariga personligen för en icke betald hyra (detta gäller alla typer av skulder i dödsboet). Det är dock bra om ni säger upp lägenheten så att hyresvärden får informationen så snabbt som möjligt. För ett dödsbo gäller uppsägningstiden för hyresrätt en månad istället för tre månader (12 kap. 5 § andra stycket jordabalken). Vill eller orkar ni inte tömma lägenheten är detta dock inget krav, då har hyresvärden rätt att säga upp avtalet och tömma lägenheten.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Som du nämnde i din fråga kan ni ansöka om ekonomiskt bistånd när pengarna inte räcker för att täcka begravningskostnaderna (4 kap. 1 § socialtjänstlag). Detta gör ni dödsbodelägare till dödsboets kommuns socialkontor. Avgörande för biståndets storlek är dödsboets tillgångar på dödsdagen, samt inkomster efter dödsdagen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller att om tillgångarna inte räcker till mer än begravningskostnaderna kan det räcka med att göra en en dödsboanmälan. Någon av er bör alltså börja med att vända er till dödsboets kommunala myndighet för att socialnämnden ska kunna påbörja en dödsboanmälan. Skulle ni låta bli att kontakta socialnämnden kan socialnämnden inleda en dödsboanmälan själva, men de behöver ert godkännande för att kunna avveckla dödsboet och allra helst en fullmak. Vad gäller lägenheten finns det inget krav på att ni behöver avsäga eller tömma lägenheten, hyresvärden har då rätt att tömma den. Det uppskattas dock att ni kontaktar hyresvärden så snart som möjligt. Ni kan inte heller ärva några skulder. Ni dödsbodelägare kan alltså inte att bli straffade eller hamna i skuld för att ni låter bli att förvalta dödsboet, men ni uppmanas att hantera dödsboet i den mån att ni i varje fall kontaktar socialnämnden och hyresvärden.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”