Förvaltning av dödboets egendom

FRÅGA
Min moster och jag är den enda arvingarna efter min mormor då min mamma är död. Vi har ingen kontakt i dagsläget pga en gammal konflikt. Kan jag kräva att min mormors hem och ägodelar lämnas orörda tills bouppteckningen är gjord? Eller kan min moster ta saker från mormors hem utan att meddela mig?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

I egenskap av arvingar är du och din moster dödsbodelägare. Dödsbodelägare har till uppgift att förvalta dödsboet. Bestämmelser om detta återfinns i 18 kap. ärvdabalken (ÄB). Förvaltningen ska ske gemensamt vilket innebär att alla åtgärder som vidtas för dödsboets räkning måste beslutas av dödsbodelägarna tillsammans, förutom åtgärder som är inte går att skjuta upp (18 kap. 1 § ÄB). Dessa åtgärder får företas om någon av dödsbodelägarnas samtycke inte kan inhämtas.

Vid en bouppteckning, som ska hållas senast tre månader efter dödsfallet, ska den avlidnes alla tillgångar och skulder dokumenteras så som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). För det fall att en dödsbodelägare på egen hand t.ex. sålt egendom i dödsboet, kan en rad konsekvenser aktualiseras. Ansvar för t.ex. bedrägeri och förskingring bli aktuellt. Ingen avyttring får göras innan skulderna betalts eller betryggande säkerhet ställts för eventuella skulder. Om avyttring eller liknade ändå har skett kan dödbodelägaren förpliktas återbära egendomen eller ersätta dess värde (18 kap. 6 § ÄB).

Skulle det vara så att du och din moster inte kommer överens eller om det skulle finns någon annan anledning till att låta en tredje man sköta förvaltningen av dödsboet, kan en ansökan om en boutredningsman göras hos tingsrätten (19 kap. 1 § ÄB).

Din mormors hem och ägodelar ska alltså lämnas orörda tills det att bouppteckning är gjord. Skulle din moster ta saker från dödsboet kan hon bli skyldig att återbära egendom, ersätta dess värde eller till och med hållas ansvarig för straffbart brott.

Jag hoppas att detta har gett dig ett tillfredsställande svar. Vid ytterligare funderingar tveka inte inför att höra av dig igen! Om behov av jurist uppstår kan du finna hjälp här, hos Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1014)
2020-11-24 Hur värderas fastigheter i en bouppteckning?
2020-11-21 Måste barnbarn kallas till bouppteckningsförrättningen?
2020-11-21 När beräknas värdet av en testamenterad fastighet?
2020-11-13 Ska efterlevande makes individuella pensionssparande tas upp i dödsboet?

Alla besvarade frågor (86400)