Förutsättningarna för straffansvar för den som sprider en sexfilm på minderåriga personer

FRÅGA
Hej. Om en person har filmat 2 minderåriga som har samlag på en offentlig plats och sedan sprider detta material på sociala medier så kan det väl knappast vara lagligt ? Man ser dessutom ena personens könsorgan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Olaga integritetsintrång

Om man sprider bilder eller uppgifter om andra människors sexualliv så kan man göra sig skyldig till olaga integritetsintrång (brottsbalken 4 kap. 6 c §). Att dela en film på när två personer har sex på sociala medier utgör tveklöst en bild eller uppgift om andra människors sexualliv. För straffansvar krävs förutom själva delandet även att spridandet sker utan samtycke från de personer som bilderna eller uppgifterna rör. Dessutom ska bilderna eller uppgifterna vara av ett sådant slag att de typiskt sett medför allvarlig skada för de berörda personernas privatliv och integritet. Detta innebär att om man inte kan identifiera vilka personer som bilderna eller uppgifterna rör så kan det inte röra sig om olaga integritetsintrång.

Det framgår inte exakt vad som kan ses på filmen eller inte. Men om identiteten hos personerna som filmats framgår av filmen och denna film dessutom har delats utan dessa personers samtycke så rör det sig mycket sannolikt om ett olaga integritetsintrång.

Barnpornografibrott

Förutom att det kan vara olaga integritetsintrång att sprida en film på andra som har sex så kan dessutom själva filmandet i det här fallet vara brottsligt eftersom personerna är under 18 år. Den som skildrar en eller flera barn i en pornografisk film eller bild gör sig nämligen skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10 a §). Detta gäller oavsett var, när, eller hur filmen kom till. Det spelar alltså ingen roll om barnen som filmas har sex i det offentliga eller att barnen i övrigt deltar frivilligt i vad som pågår.

Lagens definition av barn är en person som inte genomgått en fullbordad pubertetsutveckling eller som är under 18 år. När det gäller barn i äldre tonåren kan det i många fall kan vara så att barnens fysiska utveckling är sådan att dom kan sägas ha genomgått en fullbordad pubertetsutveckling. I sådana fall krävs det för straffansvar att den personen som filmar är medveten om att personerna som filmas är under 18 år.

Sammanfattningsvis så kan själva filmandet vara brottsligt. Detta förutsätter att de minderåriga personerna på filmen antingen har ett tydligt minderårigt utseende eller att personen som filmade visste om att personerna var under 18 år. Spridandet av filmen är i sin tur är sannolikt också brottsligt, om spridandet skedde utan samtycke och de filmade personerna kan identifieras.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1183)
2021-06-22 Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?
2021-06-22 Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?
2021-06-22 Försök till hemfridsbrott
2021-06-21 Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Alla besvarade frågor (93333)