Förutsättningarna för olaga hot

Hej skulle behöva lite hjälp av er, jag och min sambo har precis sålt en grill till en gubbe som nu skriver till min sambo och begär pengar tillbaka för att grillen inte va som han tänkt och då skriver min sambo till han att han köpte den i befintligt skick vilket det även stod i annonsen, och då uppfattar vi han som hot full när han sedan skriver tillbaka att det börjar bli otäckt för er, och då undrar jag om det är förtäckt hot eller inte.

Lawline svarar

Hej!

Vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår dig undrar du om er köpare har begått något brottsligt genom hans beteende. 


För att det ska anses vara ett hot krävs det att

– en person hotar en annan

– personen hotar den andra med en brottslig gärning

– hotet görs på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla 

– för antingen sin egen eller annans säkerhet till person/egendom/frihet/frid.

(BrB 4:5)


En person hotar en annan

För att det ska anses vara ett brott måste den som hotar rikta hotet mot en viss person/en viss grupp med personer. I det här fallet har köparen specifikt riktat meddelandet mot er. Det betyder att det första rekvisitet är uppfyllt. 


Hot om en brottslig gärning

Därefter ska hotet handla om en brottslig gärning. “Brottslig gärning” betyder en handling som är brottslig enligt lag. Här behöver inte gärningsmannen explicit säga vilket brott personen hotar om, t.ex. “jag ska döda dig”. Exempelvis kan det räcka med “jag vet var du bor” eller “du får akta dig” eftersom det talar för att något brott kommer begås mot någon. 

(En hot behöver inte heller bestå av ord utan kan vara en handling).

I ert fall förstår jag det som att köparen har svarat “det börjar bli otäckt för er” vilket då kan tolkas som att något hemskt kommer göras mot dig eller din sambo på grund av köpet. Utifrån kontexten anser jag att rekvisitet “brottslig gärning” är uppfyllt.


Ägnad att framkalla allvarlig rädsla

Att hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla betyder inte att personen som blir hotad faktiskt blir hotad. Det betyder istället att hotet typiskt sett skulle framkalla allvarlig rädsla. Här spelar kontexten stor roll. Exempelvis är det inte brottslig att säga “jag ska mörda dig” om det är tydligt att personen inte menar det (t.ex. tonen, till vem det sägs till, personens agerande). Det spelar ingen roll om personen som uttalar sig faktiskt hade tänkt sig att begå handlingen. 

Utifrån er situation svarar köparen att “det börjar bli otäckt för er” efter han har blivit missnöjd med grillen. Jag skulle anse att hotet är på ett sådant sätt att det är ägnat att framkalla allvarlig rädsla. Eftersom ni redan har sålt grillen till honom antar jag att han känner till address, vilket även det talar för att hotet kan tas på allvar. Att ni väljer att fråga om det rör sig om ett hot talar för att uttalandet kunde tas på allvar. Rekvisitet “allvarlig rädsla” anser jag därför är uppfyllt.


Allvarlig rädsla för antingen sin egen eller annans säkerhet till person/egendom/frihet/frid

Det sista rekvisitet riktar sig in på vad som hotas med handlingen. I ert fall anser jag att hotet riktar sig mot dig/din sambos fysiska säkerhet i och med hans val av att det blir “otäckt” vilket då faller inom “person”. Även det sista rekvisitet är uppfyllt.


Sammanfattning: Utifrån den information jag har fått låter det som att det mannen har skrivit till er kan vara olaga hot (BrB 4:5). Jag skulle därför rekommendera att ni tar kontakt med polisen, särskilt om ni själva är rädda för att han ska gå genom med hotet på något sätt. 

Har ni några fler frågor är ni välkomna tillbaka till Lawline. 

Med vänliga hälsningar, 

Olivia SjöströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”