Förutsättningarna för att kunna dömas för förtal

FRÅGA
Hej! Mina barns pappa och jag är separerade sen ett år tillbaka. Min dotter 4 år berättade för mig idag, och jag fångade även detta på film att hon får trycka på snippan hos pappa. Till hör även att hon hade en tendens till att göra detta själv när hon satt i gungor när hon var yngre. Jag har pratat med henne flera gånger angående det och sagt att man inte får trycka på snippan. Jag känner hennes pappa väl och tror väl inte egentligen att det är någon sexuell innebörd i det som sagts men jag berättade detta för hennes pappa och nu har han anmält mig för förtal?! Jag påstod aldrig att han har gjort något emot henne utan informerade om vad som sagts. Jag har inte heller sagt detta till någon förutom honom. Känns överlag väldigt olustigt men kan han komma någonstans med den anmälningen och hur ska jag ställa mig till det här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att kunna dömas för förtal samt om händelsen ifråga möjligen skulle kunna aktualisera något annat brott.

Förtal
Förtalsbrottet finns i BrB 5:1. Där framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning döms för förtal.

Ett första krav för att kunna dömas för förtal är att en enskild identifierbar person utpekas. Det krävs däremot inte att alla som tar del av uttalandet förstår vem som avses.

Avseende själva förtalsuppgiften krävs det för straffbarhet att det rör sig om tydliga påståenden, emellertid kan både sanna och felaktiga uppgifter utgöra förtal.

Vidare krävs det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
Lagtexten ger två egna exempel på vad som är att anse som missaktning: att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. För straffbarhet räcker det att det finns en risk för att missaktning uppkommer och det räcker att uppgiften som lämnats typiskt sett är av nedsättande slag. Detta krav förutsätter dock även att uppgiften sprids i en vidare personkrets, annars kan man svårligen utsättas för andras missaktning. Man kan alltså inte dömas för förtal för meddelande som man enbart lämnar direkt till offret.

Utifrån det du skriver menar jag att du inte kommer att kunna dömas för förtal enligt BrB 5:1.

Förolämpning
Det brott som möjligen skulle kunna aktualiseras i den här situationen är brottet förolämpning (BrB 5:3). En sådan gärning kan till skillnad från förtal begås "mellan fyra ögon". För förolämpning döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende.

Att endast berätta för någon om en händelse, utan att beskylla denne för något, är inte en sådan situation som bestämmelsen omfattar.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94603)