Förutsättningarna för att kunna dömas för förtal

Hej! Mina barns pappa och jag är separerade sen ett år tillbaka. Min dotter 4 år berättade för mig idag, och jag fångade även detta på film att hon får trycka på snippan hos pappa. Till hör även att hon hade en tendens till att göra detta själv när hon satt i gungor när hon var yngre. Jag har pratat med henne flera gånger angående det och sagt att man inte får trycka på snippan. Jag känner hennes pappa väl och tror väl inte egentligen att det är någon sexuell innebörd i det som sagts men jag berättade detta för hennes pappa och nu har han anmält mig för förtal?! Jag påstod aldrig att han har gjort något emot henne utan informerade om vad som sagts. Jag har inte heller sagt detta till någon förutom honom. Känns överlag väldigt olustigt men kan han komma någonstans med den anmälningen och hur ska jag ställa mig till det här?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att kunna dömas för förtal samt om händelsen ifråga möjligen skulle kunna aktualisera något annat brott.

Förtal
Förtalsbrottet finns i BrB 5:1. Där framgår det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning döms för förtal.

Ett första krav för att kunna dömas för förtal är att en enskild identifierbar person utpekas. Det krävs däremot inte att alla som tar del av uttalandet förstår vem som avses.

Avseende själva förtalsuppgiften krävs det för straffbarhet att det rör sig om tydliga påståenden, emellertid kan både sanna och felaktiga uppgifter utgöra förtal.

Vidare krävs det att uppgiften är ägnad att utsätta personen för andras missaktning.
Lagtexten ger två egna exempel på vad som är att anse som missaktning: att utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. För straffbarhet räcker det att det finns en risk för att missaktning uppkommer och det räcker att uppgiften som lämnats typiskt sett är av nedsättande slag. Detta krav förutsätter dock även att uppgiften sprids i en vidare personkrets, annars kan man svårligen utsättas för andras missaktning. Man kan alltså inte dömas för förtal för meddelande som man enbart lämnar direkt till offret.

Utifrån det du skriver menar jag att du inte kommer att kunna dömas för förtal enligt BrB 5:1.

Förolämpning
Det brott som möjligen skulle kunna aktualiseras i den här situationen är brottet förolämpning (BrB 5:3). En sådan gärning kan till skillnad från förtal begås "mellan fyra ögon". För förolämpning döms den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende.

Att endast berätta för någon om en händelse, utan att beskylla denne för något, är inte en sådan situation som bestämmelsen omfattar.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo