Förutsättningarna för att det ska vara fråga om grov fridskränkning

Hej, en nära släkting (bror) till min mor följer efter henne vid flertal tillfälle o skäller ut henne offentligt, har även ringt massor av samtal till henne osv, hon vill inte ha med honom o göra o undviker honom o svarar inte honom vid något tillfälle, Mannen har även vapenlicens o ett antal gevär i sitt hem. Kan man polisanmäla o går det under ofredande eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går absolut att polisanmäla. Om jag vore åklagare och fick detta fall på mitt skrivbord så skulle jag i första hand åtala brodern för grov fridskränkning, och i andra hand för ofredande. Det förutsätter dock att jag, efter en närmare granskning av omständigheterna i det enskilda fallet, anser samtliga förutsättningar nedan vara uppfyllda. Och självklart att brodern har erforderligt uppsåt till vad hen har gjort.

Grov fridskränkning, 4 kap 4 a § st. 1 Brottsbalken

1. För det första ska din mors bror vara närstående din mor. I ert fall borde detta vara den minst problematiska förutsättningen. Jag anser den uppfylld.

2. För det andra ska gärningarna som din mor blivit utsatt för (utskällningarna och samtalen) nå upp till (åtminstone) två ofredanden enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. För att en domstol ska anse gärningarna som ofredanden krävs att det varit fråga om ett hänsynslöst beteende som typiskt sett inneburit flera kännbara fridskränkningar. Om det är så att utskällningarna och samtalen gått ut på att kränka din mor så anser jag gärningarna utgöra ofredanden.

3. För det tredje ska var och en av gärningarna utgöra en upprepad kränkning av din mors personliga integritet. Utgångspunkten ligger i gärningarnas karaktär - ju allvarliga de enskilda gärningarna är desto mindre kränkningar behövs. Samt krävs, enligt praxis, att gärningarna ska ha skett under en sammanhållen tidsrymd - en lång tidsrymd mellan de enskilda kränkningarna kan medföra att förutsättningen inte är uppfylld. Svea hovrätt ansåg i dom 2013-03-08 i mål nr B 9609/12 att förutsättningen var uppfylld när en styvmor hade skickat 18 kränkande sms under en period av 2½ månad.

4. För det fjärde ska var och en av gärningarna varit ägnade att allvarligt skada din mors självkänsla. Detta är ett kvalitetskrav - hänsyn tas till hela situationen, och gärningarna ska ingå i ett mönster som på sikt bryter ned. Men det ska, enligt lagtexten, räcka med att gärningarna typiskt sett leder till att självkänslan skadas allvarligt. I domen från Svea hovrätt ovan ansåg domstolen smsen innehålla ett djupt kränkande innehåll med delvis rasistiska inslag. Bland annat därför "blev" flera fall av ofredanden grov fridskränkning.

Slutligen

Jag vill understryka att jag inte vet några närmare omständigheter om ert fall. Exempelvis exakt vad är det brodern sagt? Hur många gånger? Hur länge sedan var det? Och så vidare. Det är inte ens säkert att de gärningar som brodern utfört lever upp till förutsättningarna för flera (eller ens ett) ofredanden, och då går det inte heller att hålla brodern ansvarig för grov fridskränkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo