Förutsättningar och tillvägagångssätt för avlivande av hund

2015-07-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, min familjs tax har blivit utsatt för 2 st attacker av samma hund under 1 månads period. Samma hund (som är en Grand Danois, en av de största hundraserna i världen) har även attackerat en annan hund innan som avled av sina skador efter ett litet tag. Alla tre händelserna är polisanmälda och ägaren till den attackerande hunden lovade oss redan efter första attacken att deras hund inte skulle få vara lös på gården något mer, trots det blev vi utsatta än en gång i helgen. Mina föräldrar som har haft taxen i över 10 år är alldeles utmattade av händelserna och vågar inte gå förbi den andra hundägarens hus längre, vilket är väldigt svårt då de bor i en liten by. De vågar inte heller ta med deras 1,5-årige barnbarn som just lärt sig att springa runt själv på promenader. Jag vill veta hur vi kan göra för att kräva att den farliga hunden avlivas, eftersom ägaren inte ser det som en nödvändig utgång på brottet, även fast de inte följt varken lagen om att man inte får ha lösa hundar, ej heller löftet de gav till oss om att alltid hålla hunden kopplad efter första attacken på våran hund.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omhändertagande av hund

Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hund- och kattlagen). Du ska ta kontakt med polisen som kan besluta om att omhänderta hunden i syfte att hindra att skada uppkommer eller att avsevärd olägenhet uppstår, om inte andra ingripande åtgärder anses tillräckliga, 11 § hund- och kattlagen. Ägaren får då inte förfoga över hunden utan polisens tillstånd. Polisen beslutar därefter om hunden ska avlivas, men det krävs att hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, 12 § hund- och kattlagen.

Yttrande ska inhämtas från veterinär innan polisen avlivar en hund. Veterinärens undersökning ska inriktas på att klargöra om det kan finnas en fysisk orsak till hundens aggressivitet. Om veterinären kommer fram till att det inte går att behandla, brukar hunden avlivas, prop. 2006/07:126 s. 35.

Om hunden springer lös ett flertal gånger och ägaren inte kan kontrollera hunden med koppel, så finns skäl för att omhänderta hunden och därefter i första hand försöka omplacera, skänka eller sälja den. Om inget av alternativen är tillämpliga, som det verkar som i ditt fall, så kan beslut om avlivning tas. Detta fastslogs i kammarrättens dom (mål nr 2115-11) den 22 juli 2011.

Du får ta kontakt med polisen genom att göra en anmälan via deras webbsida alternativt via telefon på 114 14 så får du information om hur du går tillväga i ditt ärende. Därefter kommer polisen att göra en bedömning om huruvida hunden ska omhändertas eller inte.

Strikt ansvar

Hundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, vilket innebär att ägaren alltid bär ansvar för vad hunden orsakar för skador. Om du har funderingar kring eventuellt skadestånd du kan kräva från hundägaren, hänvisar jag dig till ett tidigare svar här.

Du hittar hund- och kattlagen här.

Du hittar propositionen "Tillsyn över hundar och katter" här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll