Förutsättningar för vuxenadoption samt ställning till biologiska föräldrar

2016-10-09 i Adoption
FRÅGA
Hej! Vi är två vuxna syskon som har en halvsyster (ej samma pappa) som utan vår vetskap har tänkt bli adopterad av vår pappa. Vi växte upp tillsammans men eftersom vår halvsyster har en biologisk pappa har det alltid varit på det sättet. Hon ärver sin far och vi ärver vår far. Nu fick jag veta i efterhand av halvsystern att hon har hjälpt vår pappa att skriva till tingsätten om önskan om adoption. Min fråga är om vi biologiska syskon kan motsätta oss detta då vi vet/anser att detta är enbart en ekonomisk fråga? Kommer tingsrätten ta kontakt med oss syskon? Kan vår gemensamma mamma motsätta sig detta? Mamma och pappa är skilda sedan många år. På köpet har hon tre föräldrar att komma kunna ärva ?MvhKänner mig överkörd
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoptioner regleras i 4 kap. föräldrabalken och s.k. vuxenadoptioner är fullt möjliga, men ovanliga. För att tingsrätten ska bevilja en adoption krävs det att adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen, 4 kap. 6 § 1 st FB. Bestämmelsen gäller såväl vid adoption av minderårig som myndig och med barn avses i ovan nämnd bestämmelse även en vuxen person.

När det gäller en adoption av en vuxen person fästs det störst vikt vid det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet. Det ska klart framgå att förhållandet mellan sökanden och barnet i stora drag är detsamma som mellan en förälder och ett biologiskt barn. Med tanke på att din halvsyster verkar ha växt upp med din biologiska far är det inte omöjligt att adoptionen går igenom. Att en adoption i och för sig har ekonomiska aspekter, i form av arv inblandade utgör i sig inget hinder, så länge inte en överenskommelse om ersättning för adoptionen gjorts, 4 kap. 6 § 2 st FB.

I och med att din halvsyster är myndig, behöver tingsrätten inte inhämta samtycke från din halvsysters biologiska föräldrar, 4 kap. 5 a § FB. Däremot ska de ändå höras av tingsrätten, om så är möjligt, 4 kap. 10 § 3 st FB. Vid adoption gäller lagen om domstolsärenden, av 12 § framgår det att domstolen ska se till så att frågan om adoptionen blir tillräckligt utredd. I detta ligger att berörda personers inställning ska hämtas, har du synpunkter kring förhållandet mellan din halvsyster och din biologiska far bör dessa därför beaktas.

Det bör påpekas att din halvsyster kommer förlora det rättsliga släktskapet till sina biologiska föräldrar om adoptionen äger rum, 4 kap. 7 § FB. Detta innebär att din halvsyster inte längre kommer vara arvsberättigad efter er mor och din halvsysters biologiska far.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (547)
2020-10-27 Måste min pappa berätta om han adopterar någon?
2020-10-09 Kan jag adoptera bort min frånvarande förälder i vuxen ålder?
2020-09-30 Får jag adoptera min sambos barn
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?

Alla besvarade frågor (85411)