Förutsättningar för permission

2015-07-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Min fästman sitter i fängelse. Han avtjänar ett straff på 1 år(vilket blir 8 månader i fängelse). Och har redan suttit av 3 månader. Jag har cancer och ska kanske genomgå en strålbehandling. Jag undrar då om det är ett bra skäl till att ska få en särskild permission?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Permission

En intagen får, i syfte att underlätta anpassningen i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för kort tid om minst en fjärdedel av strafftiden har avtjänats och det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610). Permission kan beviljas för att exempelvis besöka en närstående på sjukhus.

Enskild bedömning

Kriminalvården gör en enskild bedömning i varje fall mot bakgrund av den intagnes beteende och andra övriga omständigheter. Kriminalvården beslutar därför om permission ska beviljas eller inte. Om din fästman har betett sig illa under sin frihetsberövande tid, minskar chanserna att få ansökan om permission beviljad i motsvarande mån.

Avslutning

Jag ser ingen anledning till att du ska behöva ansöka om särskild permission. Din fästman har avtjänat en fjärdedel av strafftiden och du ska därför ansöka om vanlig permission. Det som kan väga emot att din ansökan blir beviljad är din fästmans beteende under hans frihetsberövande tid. Ju bättre beteende, desto större chans att få ansökan beviljad. Samtidigt måste du ha i åtanke att kriminalvården gör en helhetsbedömning, varför samtliga omständigheter kommer att tas i beaktning.

Jag kan inte svara på om det faktum att du kanske ska åka in på sjukhus är ett tillräckligt bra skäl för permission eller inte. Jag råder dig däremot att ansöka om permission, eftersom kriminalvården gör en enskild bedömning vid varje inkommande ansökan.

Jag hoppas att mitt svar har givit dig viss vägledning. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar fängelselagen här.

Du kan hitta lättläst information om permission på kriminalvårdens här.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll