Förutsättningar för möjligheten att rikta anspråk om förtal

Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med en fråga, om detta kan röra sig om förtal? Och vad jag kan göra. Jag har nyligen avslutat min tjänst som sjuksköterska på en privat mottagning, min fd. arbetsgivare beskyller nu mig och en annan anställd för att kontakta patienter på vårt tidigare jobb för att få dessa att gå till vår mottagning. Vidare har den fd chefen också kontaktat mig på min privata telefon då hon sedan tidigare har mitt ”hemliga” nummer och uttalat att hon ska göra anmälningar och för patienter fått börja på vår mottagning. Detta är en mycket olustig situation och min nuvarande chef har tagit det till Region nivå men jag vill även själv göra en polisanmälan, men undrar om det är någon mening? Fd chefen har skickat ut mail till andra personer om att jag och min kollega, där hon namnger oss och anklagar oss för att ha kontaktat patienter. Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det brott som är aktuellt i ditt fall är ärekränkningsbrottet förtal, 5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700). Om någon pekar ut dig som brottslig, klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnar uppgift ägnad att utsätta dig för andras missaktning döms denne för förtal enligt 5 kap. 1 § BrB. Ett undantag från ansvar finns då det kan anses försvarligt att lämna sådana uppgifter, om uppgiftslämnaren kan visa att uppgiften antingen var sann eller att denne haft skälig grund för uttalandet. Om så är fallet ska ansvar inte utdömas, 5 kap. 1 § 2 stycket BrB.

Har din f.d. arbetsgivare gjort sig skyldig till förtal?

Av omständigheterna framkommer inget som tyder på att din f.d. arbetsgivare pekat ut dig som brottslig. Däremot verkar hen ha lämnat uppgifter i de utskickade mailen som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning. Jag vill med detta förtydliga att förtal inte kan komma på tal förens uppgifterna sprids till tredje man, se 5 kap. 1 § BrB. Det första mailet till dig och din kollega kan därför inte utgöra förtal i lagens mening.

Skulle din före detta arbetsgivare kunna vissa på att du haft kontakt med patienter eller på annat vis kan styrka att hen haft fog för sina påståenden kommer du ha begränsade möjligheter att vinna ett anspråk om förtal på grund av undantagsregeln i 5 kap. 1 § andra stycket BrB. Om det däremot inte finns något som pekar på att din f.d. arbetsgivare ens haft fog att göra dessa uttalanden (undantaget kan inte tillämpas) och hen skickat iväg mailen om dig kan detta anses vara ägnat att utsätta dig för missaktning.

Avslutningsvis vill jag poängtera att bedömningen om förtalsbrottet måste bedömas från fall till fall och med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Mitt tips är därför att du försöker få en helhetsbild av situationen och om det finns något som talar för att din f.d. arbetsgivare haft skälig grund för sina uttalanden eller inte. Detta då det blir avgörande för om din f.d. arbetsgivare kan anses ha förtalat dig eller om hen skyddas av undantaget i 5 kap. 1 § andra stycket BrB. Även ordet "ägnat" får en stor betydelse i detta sammanhang. Du måste kunna visa att din f.d. arbetsgivare har haft ett uppsåt att vilja utsätta dig för andras missaktning genom de utskickade mailen.

Jag hoppas verkligen du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar kring det jag skrivit eller om du fått andra frågor du gärna vill ha besvarade så tveka inte att vända dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,


Axel StenquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”