Förutsättningar för indraget körkort - Hur länge stannar trafikböter i belastningsregistret?

2019-04-20 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag blev tagen av en hastighetskamera där jag körde 16-20km/h för snabbt på 80 väg. Hastighetsmätaren sa 103km/h men reell hastighet enligt GPS var 97-98km/h vid tillfället jag blev fotad.Boten lär hamna på 2400-2800kr beroende på vilken hastighet som stämmer. Detta är givetvis inget jag kommer bestrida då jag helt och hållet har agerat fel.Däremot är jag nyfiken på om en enstaka överträdelse enligt ovan kan leda till att mitt körkort blir indraget och vad för sorts handling jag kan förvänta mig dyka upp i belastningsregistret och också hur länge en sådan ligger kvar registrerad?Tack på förhand!HälsningarJohan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsättningar för indraget körkort

I femte kapitlet i körkortslagen regleras så kallade körkortsingripanden. Ett körkortsingripande kan vara en varning, att få sitt körkortsinnehav förenat med villkor om alkolås, eller att körkortet återkallas (5 kap. 1 §). Det finns en rad olika omständigheter som kan leda till att ett körkort återkallas (5 kap. 3 §). I lagen står det att ett körkort ska återkallas bland annat under följande omständigheter:

- Körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, eller grovt rattfylleri.

- Körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till brottet smitning från trafikolycka om brottet inte är av ringa grad.

- Körkortsinnehavaren har genom upprepade mindre allvarliga överträdelser visat på en bristande vilja eller förmåga att följa trafikens lagar och regler.

- Körkortsinnehavaren har brutit mot högsta tillåtna hastighet, kört mot rött, ignorerat stopplikt, eller brutit mot en annan trafikregel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att någon sådan överträdelse ska resultera i återkallat körkort måste överträdelsen vara mer än ringa.

Det finns flera andra omständigheter som kan leda till återkallat körkort så som allvarlig missbruksproblematik, sjukdomstillstånd och dylikt men det lämnar jag åt sidan i det här svaret.

En varning kan räcka

Trots att det står i lagen att körkortet ska återkallas i ovan angivna situationer kan det räcka med en varning om en varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 §). När det kommer till brotten grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri finns dock inga möjligheter att utfärda varningar först. Huruvida det finns särskilda skäl för varning istället för återkallelse är beroende av överträdelsens karaktär och även personens tidigare historik vad gäller regelefterlevnad i trafiken.

Ringa fortkörning och skäl för varning

För att då ta din hastighetsöverträdelse som exempel så ser vi att det blir en prövning i två steg. För det första måste vi bedöma huruvida din överträdelse kan anses vara ringa eller inte. Anses den vara ringa kan du aldrig bli av med körkortet på grund av en enda överträdelse, då krävs det upprepade förseelser. Om vi bedömer den som icke ringa så ska vi för det andra fråga oss om det kan räcka med att utfärda en varning istället.

I praxis har gränsen för när en fortkörning är ringa ansetts ligga kring 25 km/h (RÅ 1987 ref. 70). Men vid bedömningen görs en helhetsbedömning av alla omständigheter vid körningen, är det exempelvis sämre väglag eller sikt kan en lägre hastighet ändå ses som en icke ringa överträdelse. Andra omständigheter som kan påverka är exempelvis att man kör förbi en skola, där har en överträdelse på endast 16 km/h ansetts som icke ringa (RÅ 1998 ref. 109).

Din fortkörning räcker alltså i regel inte till ett återkallat körkort. För att en enstaka förseelse ska resultera i återkallelse måste den vara grövre än så.

Vad sker i belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § lagen om belastningsregister). Böter för fortkörning resulterar alltså i att man hamnar i belastningsregistret. Vilka uppgifter som registret innehållet regleras i belastningsregisterförordningen. Bland annat ska namn, personnummer, det relevanta brottet samt brottets påföljd registreras (2 §). Men hur länge blir det kvar i registret? Enligt 17 § punkt 9 i belastningsregisterlagen så ska uppgifter om böter gallras bort ur registret 5 år från datumet för domen, beslutet, ordningsboten eller godkännandet av strafföreläggandet.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (601)
2019-08-05 Får man köra moped klass I om man har B-körkort?
2019-07-31 Tilläggsavgift för biljett till kollektivtrafik
2019-07-31 Beslag kamera
2019-07-31 Körkort efter indragning

Alla besvarade frågor (72048)