FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/11/2017

Förutsättningar för godtrosförvärv

Hej,

Jag blev i september utsatt för ett bedrägeri där jag sålde min bil för 60,000kr till en person som sedan inte betalat. Detta ärende ligger nu hos polisen. Efter min anmälan rapporterade polisen bilen som stulen men personen i fråga hann precis sälja vidare bilen till en annan privatperson för 35,000kr.

Via privata kontakter inom polisen kunde bilen hittas i Malmö och tipsades till en radiobil som plockade in den i beslag. Nu gör den nya ägaren anspråk på bilen och jag fick nyss reda från polisen att de anser att han bör få tillbaka den. Min fråga är nu om det finns en möjlighet att vinna tvistemålet om bilen genom att hävda att den nye ägaren inte med gott samvete skulle kunna köpa en bil till halva priset endast en vecka efter att den tidigare bytt ägare. I mitt kontrakt står det även att egendomen är min fram till fullständig betalning är erlagd.

Mina förhoppningar att få pengar från den första köparen är så gott som borta och detta anser jag vara sista chansen att inte kastat bort 60,000kr, i princip hela mina sparade pengar vid tillfället.

Finns det en rimlig chans att hävda att den nya köparen inte har godtrosförvärvat bilen och att jag har bättre rätt till den eller är det lönlöst?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkt får tas i Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 2. Som huvudregel har köparen bättre rätt till egendomen om den överlåtits till hans besittning och han är i god tro om förvärvet. Vid bedömning av huruvida god tro föreligger eller ej är flera saker relevanta:

1. Egendomens värde. Ju värdefullare egendom, desto mer långtgående undersökningsplikt för köparen. 35.000kr är trots allt mycket pengar för en privatperson och innebär att aktsamhet bör vidtas. Begagnade bilar anses dessutom vara "känslig egendom", varför långtgående kontroll bör göras. Var säljaren registrerad som ägare i bilregistret? Det senare ansågs Högsta Domstolen att köparen måste kontrollera för att kunna hävda god tro vid bilköp i NJA 1993 s. 429. Idag är det dessutom ännu enklare att kontrollera och bör således vara ett än starkare krav. I förarbetet till lagen anges även att köparen, även fast säljaren är registrerad som ägare, bör kontrollera med föregående ägaren eller granska köpehandlingar för att fastställa att bilen är fullt betald.

2. De aktuella förhållandena egendomen såldes under. Var, när, hur och av vem är centrala frågor. På gatan eller i butik? Fanns det kvitto på tidigare köp? Såldes egendomen under marknadsvärde? Att bilen köptes av en okänd person utanför affärslokal innebär att större försiktighet bör vidtas. Det faktum att bilen dessutom således för nästa halva priset enbart en vecka senare bör givetvis väcka misstanke.

3. Övriga omständigheter.

Det räcker att köparen misstänker att något inte står rätt till för att god tro inte ska föreligga.

Är bilen dessutom stulen kan § 3 tillämpas. Vid stöld består nämligen den ursprunglige ägarens äganderätt till föremålet i 6 månader från det att han anses ha fått vetenskap om den nya ägarens innehav. Den nya ägaren kan i detta fall inte hävda god tro.

Det bör således absolut finnas fog att hävda bättre rätt till bilen i detta fall, även fast en grundligare utredning utifrån omständigheterna bär göras. Behövs en utförligare utredning, eller ifall en tvist ska startas rekommenderar jag att kontakta en av våra jurister på Lawline: Antingen här eller via 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning,

Anton OleniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo