Förutsättningar för gemensam adoption

2016-11-06 i Adoption
FRÅGA
Får man adoptera en vuxen, som varit fosterhemsplacerad och systerson till mannen, trots att vi som vill adoptera är frånskilda? Alla inblandade vill detta, och har levt som en riktig familj i 20-30 år. För de biologiska barnen är han deras bror, hans barn är deras syskonbarn och deras barns kusiner. Våra barnbarn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som handlar om adoption finns i föräldrabalken. Du kan se närmre på den lagen här. Enligt denna lag får inte några andra än makar gemensamt antaga ett adoptivbarn (FB 4:4). Förbudet för andra än makar att adoptera gemensamt kan inte kringgås trots att det föreligger faktiska familjeförhållanden och alla berörda vill att adoptionen genomförs. Eftersom ni är frånskilda, så finns det tyvärr ingen möjlighet för er att gemensamt adoptera.

I ert fall är det endast möjligt för en av er att adoptera personen. En adoption innebär att personen ska ha samma ställning som de biologiska barnen, i förhållande till den av er som adopterar (FB 4:7). Dock kan inte samma resultat nås i förhållande till den andra föräldern också. Om en av er adopterar personen och den andra sedan adopterar samma person, så kommer den första adoptionen inte längre ha någon verkan.

Det som har störst betydelse i juridisk mening när en vuxen adopteras är att den vuxne kommer behandlas som adoptantens bröstarvinge. För att få en liknande effekt skulle ett alternativ för er kunna vara att en av er adopterar personen och den andra personen inkluderar personen i sitt testamente. På så sätt skulle i vart fall personen får en mer jämlik rätt i arvsfrågor som sina syskon.

Självklar är inte rätten till arv nödvändigtvis det centrala i en sådan här situation, utan det viktiga är den känsla av samhörighet och stärkta familjeband som en adoption skulle ge. Tyvärr utgör dagens reglering ett undantagslöst hinder för alla som inte är gifta att gemensamt adoptera.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (570)
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?

Alla besvarade frågor (88128)