Förutsättningar för förtal

FRÅGA
Hej,jag och min granne är inte på så god fot med varandra.En dag träffade en gemensam kamrat henne och de pratade om mig. Kamraten sa då inget om att vi var vänner till grannen. Grannen säger då att hon har en grannen som är inte tål någonting p g a att hon är sjukpensionär med psykiska besvär. Jag är absolut inte sjukskriven, har ett hett temperament, men har inte pratat med henne överhuvudtaget utan mest tagit kontakt via bovärd när de stört, jag var bara arbetslös just då. Kan man anmäla detta för förtal ? Nu var det ett par år sedan jag hörde det första gången men fortfarande hör jag detta från henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För förtal döms enligt 7 kap. 4 § p. 14 tryckfrihetsförordningen (se vidare 5 kap. 1 § brottsbalken) den som utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Vissa undantag emellertid om det varit försvarligt att lämna uppgiften, och uppgiften är sann, eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.

Innebörden av att den som utpekas ska utsättas för andra missaktning är att uppgiften ska vara nedsättande. Denna bedömning görs utifrån de värderingar som finns där den utpekade lever och verkar. I ditt fall räcker det med att du kan visa att det finns en risk att du kommer att utsättas för missaktning, eller att uppgiften typiskt sett är nedsättande.

Vidare krävs det att uppgiften är relativt konkret. I ditt fall har personen utpekat dig som sjukpensionär med psykiska besvär. Dessa uppgifter faller under nedsättande uppgifter, då syftet med bestämmelsen är att skydda människor från att nedvärderas i sin omgivning. Speciellt hårt ser man på spridning av uppgifter rörande en persons hälsa. Även ifall uppgiften kring en persons hälsa är sann kan detta utgöra förtal på grund av att de är ägnade att utsätta den utpekade personen för andras missaktning. I ert fall kan det emellertid vara svårt att bevisa att hon faktiskt utpekat dig och spridit uppgifterna då detta endast skett muntligt.

Ett problem i ert fall är att för att någon ska dömas för förtal krävs det en viss spridning. För att det ska anses vara förtal måste en större grupp personer ha tagit del av uppgifterna genom till exempel internet eller ett stort antal personer vid en arbetsplats. Enligt praxis har de som dömts för förtal vanligtvis skrivit något nedvärderande på en blogg eller hemsida där många tusen besökare har tagit del av uppgifterna. Det är också viktigt att påpeka att när det gäller brottet förtal så är det mycket svårt att få en åklagare att väcka "allmänt åtal" för detta brott. Utgångspunkten är att personen som har blivit utsatt för förtal måste väcka talan själv, genom enskilt åtal. För att en åklagare ska väcka åtal krävs det att det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt. Detta sker således endast i undantagsfall. Brottet måste anses vara allvarligt och spridningen måste vara stor.

Utifrån de uppgifter som du lämnat i din fråga kan jag tyvärr inte ge dig ett svar på huruvida du framgångsrikt skulle kunna föra en talan om förtal mot personen som spridit nedsättande uppgifter om dig. Jag hoppas istället att detta beteende upphör. Det kan var lämpligt att tala med din granne och förklara hur hennes beteende har påverkat dig. Jag hoppas att mitt svar kan vara till lite hjälp. Lycka till!

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1037)
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?
2020-10-12 Förtala att anklaga någon för hot?

Alla besvarade frågor (85168)