FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB09/08/2014

Förutsättningar för förtal

Hej nyss var det en travtävling i Malmö där en fransk häst vann men diskades då blev den franska tränaren skogstokig och kallade alla svenskar för idioter i en intervju efter loppet. Borde detta inte innebära att i praktiken alla svenskar kan stämma honom för förtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av Lawline!

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1 § och definitionen av detta brott är enligt lagtexten "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter". Det går inte att förtala kollektiva enheter. Den utpekade ska vara en viss levande person. Att kalla alla svenskar för idioter är alltså inte förtal. Dessutom ska det vara fråga om en uppgift, inte enbart ett värdeomdöme. I denna situation rör det sig därför inte om en uppgift som utsätter någon för andras missaktning.

Brottsbalken hittar du (https://lagen.nu/1962:700).

Vänliga hälsningar 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?