Förutsättningar för brottet förtal

FRÅGA
Hej.Jag undrar vad det krävs för att kunna anmäla någon för förtal.Tack för svar!Mvh Sofie
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Brottet förtal återfinns i Brottsbalkens 5 kap. 1 §. I bestämmelsen återges att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal. Brottet har två rekvisit, dels ett objektivt – någon ska på ett eller annat sätt utpeka någon som brottslig eller dylikt. Medan det subjektiva rekvisitet består i att den som utpekar någon ska göra detta i syfte att den utpekade utsätts för andras missaktning.

Med tanke på att din fråga är generellt ställd så blir det svårt för mig att ge ett mer specifikt svar.

Hoppas att detta svarade på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

John Edgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1234)
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?
2021-07-22 Hur anmäler man brott?

Alla besvarade frågor (94277)