Förutsättningar för brottet förtal

Hej.

Jag undrar vad det krävs för att kunna anmäla någon för förtal.

Tack för svar!

Mvh Sofie

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Brottet förtal återfinns i Brottsbalkens 5 kap. 1 §. I bestämmelsen återges att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal. Brottet har två rekvisit, dels ett objektivt – någon ska på ett eller annat sätt utpeka någon som brottslig eller dylikt. Medan det subjektiva rekvisitet består i att den som utpekar någon ska göra detta i syfte att den utpekade utsätts för andras missaktning.

Med tanke på att din fråga är generellt ställd så blir det svårt för mig att ge ett mer specifikt svar.

Hoppas att detta svarade på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

John EdgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”