Förutsättningar för att polis ska få vidta en husrannsakan

2016-03-05 i Polis
FRÅGA
Vad gäller vid husrannsakan hos myndig person som bor hemma hos sina föräldrar? Kan polisen gå in med hundar i hemmet utan att behöva berätta det för föräldrarna (om ingen varit hemma vid tillfället)? Anledningen till att jag frågar är att det finns svår allergi i familjen.Får polisen göra husrannsakan i föräldrarnas hem, utan deras vetskap om sonen är utslängd och skriven på annan adress?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din juridiska frågeställning!

Husrannsakan kan företas av två anledningar, endera för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för att söka efter en person som ska gripas/anhållas/häktas. För att få ett förordnande om husrannsakan för att söka efter föremål krävs det att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, vilket är den lägsta s.k. misstankegraden, jfr RB 28:1-2.
Ett krav för att ett förordnande om husrannsakan ska kunna meddelas kräver också att en husrannsakan är ett proportionerligt alternativ till det intrång och men det innebär för den som drabbas av åtgärden i relation till brottsligheten, jfr RB 28:3.

Det som kan vara svårt att utröna utifrån din frågeställning är om det trots att sonen inte längre bott på adressen ändå kan ha förelegat skäl för den nödvändiga misstankegraden. Härtill lika svårt att avgöra om åtgärden att söka med hund varit proportionerligt befogad - även om, med som utan vetskap, om allergier.

Kan dessa frågor besvaras jakande kan det trots det men intrånget inneburit ha funnits fog för polisen att utföra en husrannsakan.

Med vänlig hälsning,

Niclas Lindblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86869)