FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/01/2022

Förutsättningar för att folkbokföra sig i Sverige

Hej! jag är polsk och har ett samordningsnummer och bor i ett gammalt torp. Vad krävs för att jag ska kunna folkbokföra mig i Sverige?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar hur en person med samordningsnummer kan folkbokföra sig i Sverige. För att besvara din fråga kommer jag lite snabbt att redogöra för förutsättningarna för tilldelas ett samordningsnummer och hur det skiljer sig från ett personnummer. Eftersom bestämmelserna om folkbokföring regleras i folkbokföringslagen kommer jag att utgå från den lagen i mitt svar.

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning som tilldelas den som inte varit eller är folkbokförd i Sverige (18a §). När du folkbokför dig i Sverige fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning för dig (18 §).

Det som avgör huruvida du ska folkbokföras i Sverige är i regel huruvida du är född i landet (2 §) eller om du har flyttat in i landet och är bosatt här (3 §).
Samordningsnumret är alltså varken en nödvändighet eller ett hinder för en folkbokföring.

Vad betyder det då att man är "bosatt" i Sverige?
Jo, det betyder att du ska kunna antas tillbringa din dygnsvila i Sverige en gång i veckan, i snitt, i minst ett år. Du behöver alltså inte ha bott i Sverige i ett år redan utan det är en prognos om huruvida du kommer att vara bosatt här i det kommande året.

Och vad innebär det att man tillbringar sin dygnsvila en gång i veckan i Sverige?
Jo, det innebär helt enkelt att du sover din vanliga sömn i Sverige.

Så vad krävs då för att man ska kunna folkbokföra sig i Sverige?
Om du inte är född i Sverige krävs det att du kan antas sova i Sverige minst en gång i veckan i ett år framöver. Stämmer detta så ska du tilldelas ett personnummer och folkbokföras i Sverige enligt 3 § folkbokföringslagen.

Jag hoppas att mitt svar besvarade din fråga på ett tillfredsställande sätt!

Med vänlig hälsning,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo