Förutsättningar för att besöksförbud ska kunna meddelas

Vad krävs för att få igenom besöksförbud?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Besöks- eller kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud. Enligt 1 § lagen om kontaktförbud innebär förbudet att personen som förbudet gäller inte får besöka, ta kontakt med eller följa efter en viss person. Det som krävs för att kontaktförbud ska kunna meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter ska finnas risk för att den som förbudet gäller ska begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som kontaktförbudet är tänkt att skydda. Vid bedömningen ska man särskilt beakta om personen tidigare har begått brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, exempelvis misshandel eller olaga hot, men kontaktförbud kan meddelas även om personen inte begått något brott tidigare. Det krävs även en proportionalitetsbedömning innan ett kontaktförbud meddelas, vilket betyder att skälet för att meddela förbud måste överväga intrånget det innebär för den som förbudet meddelas för.

Kontaktförbud meddelas för en bestämd tid, men högst ett år enligt 4 §. Talan om kontaktförbud prövas om den som behöver skyddas begär det eller när det annars finns anledning till det, detta enligt 7 §.

Sammanfattningsvis är alltså det som krävs för att få igenom ett besöksförbud att det finns en risk för att en person kommer att begå brott mot, förföljer eller allvarligt trakasserar en annan person.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo