Förutsättningar för adoption av litet barn

2019-05-12 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag är gravid i femte månaden. Jag och min nuvarande sambo hade en paus vid tillfället då jag måste blivit gravid, var då med en annan man (som jag inte ens vet va han heter, oansvarigt jag vet) men detta vet min sambo om och är medveten om att risken finns att barnet inte är hans. Nu till min fråga, kan han adoptera mitt barn om han nu inte skulle vara pappa till barnet? Vad krävs för att en adoption skulle kunna gå igenom? Den andra killen som kan va pappa till barnet, lär blir fader okänd då jag inte vem de är.. hoppas ni förstår hur jag beskriver detta. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uttalar mig i mitt svar endast om adoption av mycket små barn. För adoption av till exempel 8- eller 15-åriga barn ser rättsläget delvis annorlunda ut.

Förutsättningarna för att adoptera finns i 4 kap föräldrabalken – FB. Familjerätten kan i jämförelse med andra rättsområden uppfattas som luddig, då den innehåller många relativt flexibla bestämmelser. Skälet till detta kan sägas vara att frågor som rör privat- och familjelivet är mycket komplexa, och att en alltför stelbent reglering skulle riskera att drabba enskilda. Jag berättar detta för dig, så att du ska förstå varför jag inte kan ge dig ett säkert svar på om din sambo kan adoptera ditt barn, utan bara redogöra för vilka krav som ställs på adoptioner.

Först och främst kan sägas fram att det, liksom i alla frågor som rör barn, är barnets bästa som är det tyngst vägande intresset (4 kap 1 § FB). Det är alltså varken ditt eller din sambos intresse av adoptionen som är avgörande, utan en adoption kan endast gå igenom om det är vad som är bäst för barnet.

Ett ytterligare krav är att adoptionen är lämplig, med beaktande av samtliga omständigheter. Det ska särskilt beaktas ditt barns behov av att adopteras och din sambos lämplighet att adoptera (4 kap 2 § FB).

Vidare måste du, i egenskap av mamma och sambo, ge ditt samtycke till adoptionen (4 kap 6 § 2 st FB. Se även 4 kap 8 § FB). I och med att den verkliga fadern är okänd, behövs inte hans samtycke.

Din sambo ansöker om adoption genom att lämna in en ansökan om detta till den tingsrätt som dömer över det område där barnet bor (4 kap 11–12 § FB). Du kan inte lämna in en sådan ansökan, utan endast din sambo. Tingsrätten har därefter ansvar för att utreda frågan ordentligt, och ska bland annat ge socialnämnden i uppdrag att utse någon som gör en utredning för om det är möjligt och lämpligt att din sambo adopterar ditt barn (4 kap 13–15 § FB). I denna utredning kommer bland annat du att höras och få redogöra för din inställning till adoptionen.

Om tingsrätten anser att förutsättningarna för en adoption är uppfyllda, ska den bevilja adoptionen.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig en bra bild av förutsättningarna för adoption!

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (473)
2019-10-16 Processen vid adoption
2019-10-16 Kan min fästman adoptera min dotter så vi blir gemensamma vårdnadshavare?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son?

Alla besvarade frågor (73843)