Förutsättningar för adoption

2017-09-19 i Adoption
FRÅGA
hej min fru har varit god man för två afghanska pojkar hon är fortfarande god man för en utav dom ,för han är 17 år. men den andra pojken har nu fyllt 18 år och som hon nu inte längre är god man . han har fått första utvisnings beslut och väntar på första överklagan som vi hjälper honom med. vi vet inte hur det går framöver ,min fråga är kan jag ,.:. adoptera honom han har själv gett tillstånd till detta och vad innebär detta för mig . jag är 67 år och har egna två pojkar med barn min fru är 58 år vi har varit gifta nästa år 40 år. vi bor i en villa sedan 39år bra ekonomi vi vill så gärna hjälpa honom han har redan blivit som en son för oss Med vänlig hälsning. Åke Abrahamsson
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Ett barn som bor i ett land utanför EU och som ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall kan barnet bli svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd. För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har tillstånd att bo i Sverige, dvs. är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift.

Förutsättningar för adoption

Den som önskar att adoptera måste ha fyllt 25 år (föräldrabalken 4:1).

Önskar makar att adoptera, måste de adoptera tillsammans (föräldrabalken 4:3). Det är således inte möjligt att bara du adopterar pojkarna, utan du och din fru måste göra det gemensamt.

Den som fyllt 12 år, måste samtycka till adoptionen (föräldrabalken 4:5). Båda pojkarna måste således samtycka till att ni adopterar dem.

För att adoptera någon som är under 18 år måste dennes föräldrar samtycka till adoptionen (föräldrabalken 4:5a). Innan ni får adoptera den 17 årige pojken måste alltså hans föräldrar eller de/den som har vårdnaden om honom samtycka till adoptionen.

Beslut

När man gör en ansökan om adoption genomförs en lämplighetsbedömning. Vid bedömningen tar man hänsyn till sökandens hälsa och ålder. I Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (SOSFD 2014:8) kan man läsa att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Socialnämnden har bara vid ett enstaka gånger godkänt sökanden av högre ålder.

Det är tingsrätten som prövar om adoptionen är lämplig (föräldrabalken 4:6 stycke 1). Den/de sökande ska ha uppfostrat barnet eller ha vilja att uppfostra. Det kan dessutom finnas ett personligt förhållande mellan sökanden och barnet, som kan utgöra goda skäl till varför en adoption ska äga rum. Adoption får bara ske om det är till fördel för barnet.

Mer information och hjälp med ansökan

Om du vill läsa mer om adoption kan du besöka Migrationsverkets hemsida här. Du kan också besöka Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd här. Myndigheten kan hjälpa dig med din adoptionsansökan.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Oxana

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97671)